• ARUCAD | Arkin Center For Art & Design - Training Programs
  Training Programs
   

  Open Programs

  • Specialization Programs

  ARCAD offers courses for participants who would like to improve themselves theoretically and practically in their professional field. 

  • Vocational Training Programs

  ARCAD offers courses for participants who would like to learn all theory and practice in a subject in which they are interested and are keen to choose this area as a profession in the future.

  • Personal Development Programs

  ARCAD offers courses for participants who are interested in a specific subject and will have the opportunity to improve themselves in that subject and gain practicality.

  ​Corporate Programs

  ARCAD offers courses in a variety of subjects for public and private sector employees, providing them with new developments and opportunities to acquire a range of new skills within their chosen field.   

  Açık Eğitim Programları  

  Uzmanlık

  Alanlarında uzman olan kişiler, katılacakları sertifika programında mesleki bilgi ve deneyimlerini pratik ve teorik düzeyde pekiştirme imkânı bulacaklardır. 

  Meslek Edindirme

  Bir alanda yoğunlaşan ve bilgi ve becerilerini geliştirerek o alanı kendine meslek edinmek isteyenler bu kurslardan faydalanabileceklerdir.

  Beceri Kazandırma

  Bir alana sempatisi olan fakat pratik deneyimi olmayan kişiler bu sertifika programlarında kendilerini geliştirip uygulama yapma becerisine sahip olabileceklerdir.  

  ​Kurumsal Eğitim Programları  

  Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi'nin özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırladığı özgün eğitim programlarıdır.

  Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için meslek ve görev alanlarına göre bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar, çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için akademinin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmaktadır.
   

  Arkın Center For Art & Design