kapak

2023 Mart-Nisan Sayısı

1

27 Mart’larca

Nisa Aygün

Yayın Kurulu/Editorial Board: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener, Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Yrd.Doç. Dr. Huri Yontucu, Öğr. Gör. Derya Ulubatlı, Öğr. Gör. Güneş Kozal, Oya Silbery, Özge Atasoy
Grafik Tasarım/Graphic Design: Dize Kükrer
Kapak Resmi/Cover Image: Turan Aksoy
Çeviri/Translation: Robert Allison, İngilizce Hazırlık Okulu/ English Preparatory School
Yayımcı/Publisher: ARUCAD, Girne/Kyrenia
Baskı/Print: Comment Grafik ve Matbaacılık, Girne/Kyrenia
İlk Baskı/First Edition: Mart/March 2023

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş