1Editedbw-3

5. Liseler Arası Tasarım Yarışması Başvuru Formu

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Yüklemek için tıklayın veya dosyaları bu alana sürükleyin. En fazla 5 dosya yükleyebilirsiniz.
Dosya türleri: .jpg, .png, .pdf, .docx, .zip, .rar, .jpeg, .mp4, .mov Maksimum dosya boyutu: 30MB
Checkboxes
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır. Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5inci maddesinin linçi fıkrası gereği ilgili kişinin "açık rızasının alınması" işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir, etkinlik sonrası silinecektir. Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Söz konusu Kanunun "İlgili kişinin haklarım düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne yazılı olarak iletebilirsiniz.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş