banner for story of a line page-02

5. LİSELER ARASI TASARIM YARIŞMASI

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) lise öğrencilerinin, farklı disiplinler aracılığıyla yaratıcılıklarını göstermeleri, fikir ve sanat eserleri üretme arasındaki bağlamı görmeleri hedeflenirken ilgili öğrencileri sanata teşvik etmek amaçlayan “Liseler Arası Tasarım Yarışması”nın beşincisini “Bir Çizginin Hikayesi” temasıyla düzenliyor.

Öğrenciler çalışmalarını hazırlarken görsel sanat alanından diledikleri disiplinlerden faydalanabilirler (resim, fotoğraf, video, dijital boyama, afiş, çizgi roman, seramik, heykel). Katılımcılar, farklı disiplinlerde hazırladıkları çalışmalarla yarışmaya en az 1 ile en fazla 5 adet arasında çalışmayla katılabilirler. Öğrenciler çalışmalarını, istedikleri boyutta herhangi bir kâğıda, herhangi bir yüzey üzerine ya da 3 boyutlu kurgular halinde hazırlayabilirler.

Her resim ve çizim, bir çizgi veya bir işaretle başlar. Bu çizgi daha sonra bir hikaye, bir ifade öyküsü yaratma yolunda ilerler, daha sonra bir çizim veya bir resim haline gelir. Fikirler, onları fiziksel olarak bir tuvale aktarana kadar soyuttur. Son sanat eseri karmaşık ve anlaşılması güç olabilir, ancak her zaman bir fikrin basit bir kalem yada fırça darbesiyle kağıda aktarılmasıyla başlar. “Bir Çizginin Hikayesi” yarışması ile gençlerin yaratma süreçlerini, keşfetme ve kendilerini ifade etme biçimlerini göstermelerini hedefliyoruz. Bunlar, soyutlama, realizm, figüratif veya kavramsal olabilir. Her sanatçı benzersizdir ve kendi hikayesini ifade etme şekli vardır. Bizi “senin” sanat macerana ve yaratıcılık dünyana götür ve sadece unutma ki hikayeni anlatma süreci (hikayeni nasıl anlattığın) son sanat eseri kadar önemlidir.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) olarak bu soruya gençlerin gözünden bir yanıt arıyoruz ve ‘BİR ÇİZGİNİN HİKAYESİ’ isimli yarışmayı, genç neslin yaratıcı bakış açılarını ortaya çıkarmak ve onlara sanatsal yeni vizyonlar kazandırabilmek adına Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liseler arasında bir tasarım yarışması olarak düzenliyoruz.

Öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları ARUCAD resmi web-sitesi üzerinden “arucad.edu.tr/5-liseler-arasi-tasarim-yarismasi-basvuru-formu” adresinden yapılacaktır. Herhangi bir kâğıda veya yüzeye uyguladıkları çalışmaları, akıllı telefonla fotoğrafını çekerek yukarıda verilen e-posta adresine göndermeleri yeterli olacaktır. Eğer çalışma bilgisayar ortamında hazırlanmışsa tasarım jpeg., video ise mp4, seramik veya heykel ise fotoğrafları çekilerek jpeg formatında gönderilmelidir.

Yarışma jürisi değerlendirmeyi gönderilen imajlar üzerinden yapacaktır. Yarışma sonucu, son başvuru tarihinden 15 gün sonra www.arucad.edu.tr ve Üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

Genel Katılım Sartları:

 • Yarısmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.
 • Yarısmaya katılmak isteyen her ögrenci veli izin belgesini doldurmak ile yükümlüdür.
 • Yarısma kapsamında katılımcılardan alınan kisisel veriler üçüncü kisilerle paylasılmayacak,

yarısma degerlendirme ve ödül dagıtım sürecinin sonunda resen silinecektir.

 • Yarısma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler degerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Engelli ögrencilere engellerini bildirmeleri kosuluyla katılım sürecinde tüm destek ARUCAD

tarafından saglanacaktır.

 • Seçici Kurul Üyeleri ve/veya birinci dereceden yakınları yarısmaya katılım gösteremezler.
 • Katılımcılar, “Yarısma Sartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmis

sayılır.

Yarısmaya Katılım Sartları:

 • Tasarımların özgün ve yarısma temasına uygun olması gerekmektedir.
 • Yarısmaya katılacak eserler için ekte yer alan ve katılımcı bilgilerinin yer aldıgı Taahhüt

Formu doldurularak imzalanacak ve eserle birlikte taranarak gönderilecektir. Taahhüt Formu

ile birlikte gönderilmeyen eserler degerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Ögrenciler çalısmalarını hazırlarken görsel sanat alanından diledikleri disiplinlerden

faydalanabilirler (resim, fotograf, video, dijital boyama, afis, çizgi roman, seramik, heykel).

Herhangi bir kâgıda veya yüzeye uyguladıkları çalısmaları, akıllı telefonla fotografını çekerek

arucad.edu.tr/5-liseler-arasi-tasarim-yarismasi-basvuru-formu adresine göndermeleri

yeterli olacaktır.

Eger çalısma bilgisayar ortamında hazırlanmıssa tasarım jpeg., video ise mp4, seramik veya

heykel ise fotografları çekilerek jpeg formatında gönderilmelidir.

Ögrenciler çalısmalarını, istedikleri boyutta herhangi bir kâgıda, herhangi bir yüzey üzerine ya

da 3 boyutlu kurgular halinde hazırlayabilirler.

Video içerikler 1080p veya 720p çözünürlükte olmalı, süresi 1 dakikayı asmamalıdır.

 • Katılımcılar, farklı disiplinlerde hazırladıkları en az 1 ile en fazla 5 adet arasında çalısmayla

yarısmaya katılabilirler.

 • Yarısmaya katılım eserlerin arucad.edu.tr/5-liseler-arasi-tasarim-yarismasi-basvuru-formu

adresine gönderilmesi ile gerçeklesecektir.

 • Katılımcılar yarısmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait oldugunu, gerekli

izinlerin alındıgı diger hususlar ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. Yarısmaya

gönderilen tasarımların, bu sartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıgının tespit edilmesi

durumunda, söz konusu eserler yarısma dısı bırakılır.

 • Kapsam ve tema dısı basvurular degerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özgün olmayan eserler degerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarısmaya gönderilen eserlerin haklarının; başka kisi, kurum veya kuruluşlarda bulunmaması gerekir.
 • Yarışmaya e-posta ile gönderim asamasındaki gecikme ya da oluşabilecek zaruriyetler sorumluluğumuz dışındadır.
 • Eserler Üniversitenin sunucularında depolanacaktır.
 • Katılım gösterenler şartnameyi kabul etmiş sayılmaktadır.

Katılımcılardan Istenenler:

Bu belgelere yukarıdaki bağlantılardan yada arucad.edu.tr web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru Tarihileri:

26 Şubat 2024 – 17 Mayıs

 • Birinci gelen öğrenciye 15.000 TL ödül
 • İkinci gelen öğrenciye 11.250TL ödül
 • Üçüncü gelen öğrenciye 7.500 TL ödül
 • Jüri Özel Ödülü: 7.500 TL ödül
 1. Liseler Arası Tasarım Yarışması’nda dereceye giren tüm öğrencilere Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde 7 yıl kesintisiz %100 burs verilecektir.

Ayrıca ARUCAD tarafından yarışmayı kazanan öğrencilerin okulunun resim atölyesine aşağıda belirtildiği şekilde katkı yapılacaktır.

 • Birinci gelen öğrencinin okulunun resim atölyesine ARUCAD’dan 7.000 TL katkı
 • İkinci gelen öğrencinin okulunun resim atölyesine ARUCAD’dan 5.000 TL katkı
 • Üçüncü gelen öğrencinin okulunun resim atölyesine ARUCAD’dan 4.000 TL katkı
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Yüklemek için tıklayın veya dosyayı bu alana sürükleyin.
Dosya türleri: .jpg, .png, .pdf, .docx, .zip, .rar Maksimum dosya boyutu: 30MB

Onay Belgeleri

Lütfen aşağıdaki belgeleri indirdikten sonra gerekli alanları doldurup imza ediniz. İmzaladıktan sonra formları yan taraftaki ilgili alanlara yükleyiniz.

VELİ İZİN FORMU-EK1

AÇIK RIZA ONAYI-EK2

TAAHHÜTNAME-EK3

 

Yüklemek için tıklayın veya dosyayı bu alana sürükleyin.
Yüklemek için tıklayın veya dosyayı bu alana sürükleyin.
Yüklemek için tıklayın veya dosyayı bu alana sürükleyin.
Checkboxes
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır. Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5inci maddesinin linçi fıkrası gereği ilgili kişinin "açık rızasının alınması" işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir, etkinlik sonrası silinecektir. Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Söz konusu Kanunun "İlgili kişinin haklarım düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne yazılı olarak iletebilirsiniz.
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş