Arucad Cover 1
Aday Öğrenci

Kayıt Koşulları

kayit-kosullari

İlk Kayıt

Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanmış öğrencilerimiz ilk kayıt işlemleri için Rektörlüğümüz tarafından ilan edilen kayıt tarihlerinde ve istenilen belgeler ile öğrenci işleri bürosundan yapılır. Öğrenci adaylarımızın kayıt sırasında, kayıt için gerekli olan belgelerin aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kayıt için zamanında başvurmayan ve/veya gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

Ders Kayıt

Üniversitemizin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin, ders kayıtlarını yaptırabilmeleri için üniversitemize kayıt işlemlerini veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yarıyıl/ Yıl Kayıt Yenileme

Her yarıyıl/yılbaşında öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Burssuz, tam burslu ve kısmi burslu öğrenciler, üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren öğretim süresini doldurana kadar her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen öğrencinin sorumluluğundadır.

Kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma işlemi yapmayan tüm öğrenciler, kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Kimler Nasıl Kayıt Yaptırmalı?

Dersler kayıttan hemen sonra başlayacak olup önemli bir mazereti olan öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen geç kayıt tarihinin sonuna kadar kayıt yaptırabileceklerdir.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş