Arucad Cover 2
Akademik Kadro

Dr. Pervin Kurçeren

DSC06903

Branşlar

Plastik Sanatlar


Hakkında

2016 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. Farabi öğrenci programı ile bir yıl süreyle Ankara Gazi Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Yüksek Lisans eğitimini 2019 yılında İnönü Üniversitesi Resim Anasanat dalı üzerine tamamlamıştır. Doktora derecesini ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Resim Anasanat dalından 2023 yılında almıştır. İtalya’nın Cenova kentinde bulunan Arte in Campo isimli Sanat Okulunda stajını tamalayarak dönüş yapmıştır. Çeşitli kurumlarda Sanat eğitimcisi olarak görev almıştır. Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen kongre ve sempozyumlarda yayınlanan akademik yayınlara ve sanatsal işlere sahiptir. Özellikle kişisel ve karma sergilere katılım göstermiştir. AB projelerinde görev almış gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı projelerine katılım sağlamıştır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş