Arucad Cover 1
Akademik Kadro

Öğr. Gör. Gamze Peler

DSC07257

Branşlar

İngilizce Hazırlık Okulu


Hakkında

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Yakın Doğu  Üniversitesi İngiliz Öğretmenliği bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonar 17 yıl aynı üniversitede Hazırlık Okulunda, İngilizce Ortak derslerde ve UZEM İngilizce bölümünde görev yapmış, bununla birlikte bu süreçte Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planaması ABD’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Bunun ardından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde 2 yıl boyunca Hazırlık Yüksek Okul Müdürlüğü ve UZEM Koordinatörlüğü yapmıştır. Şu anda Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde Doktora tez aşamasındadır. Üstlendiği bu görevler ve bu alandaki 20 yıllık deneyimi kendisini hizmet içi eğitim, sınav hazırlama ve değerlendirme gibi eğitim ve öğretimin çeşitli alanlarında bilgilendirerek gelişmesini sağlamıştır. Hem lisans alanı ile alakalı, hem de yüksek lisans ve doktora alanı ile ilgili birçok atölye çalışmasında ve sunumlarda yer almış, çeşitli makaleler yayınlamıştır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş