Arucad Cover 3
Akademik Kadro

Öğr. Gör. İnanç Uçaröz

DSC07287

Branşlar

İngilizce Hazırlık Okulu


Hakkında

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda öğretim görevliliği ve müdür vekilliği yapmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden itibaren çeşitli kurumlarda çeşitli ünvanlar altında çalışmıştır. Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2 yıl, ARUCAD bünyesinde ise bir yıl müdür yardımcılığı yapmıştır. İki kurumda da akreditasyon takımının bir parçası olup, YDÜ bünyesinde Pearson ve ARUCAD bünyesinde EAQUALS akreditasyonlarının alınmasında rol oynamıştır. Müdür yardımcılığı görevlerine ek olarak birçok akademik ve idari görev üstlenmiştir. YDÜ bünyesinde Kalite Geliştirme, Müfredat ve Materyal Geliştirme ve Değerlendirme gibi birçok birimin koordinatörlüğünü yapmıştır. Üstlendiği bu görevler ve bu alandaki 21 yıllık deneyimi kendisini hizmet içi öğretmen eğitimi, sınav hazırlama, değerlendirme ve müfredat hazırlama gibi öğretim ve yönetimin çeşitli alanlarında bilgilendirerek başarılı bir İngilizce Hazırlık Okulu lideri olmasına yol açmıştır. Kendisi bir IATEFL üyesi olarak IATEFL tarafından 2017 yılında düzenlenen konferansta poster sunumu yapmıştır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş