Arucad Cover 3
Akademik Kadro

Prof. Dr. Burcu Toker

DSC07170

Branşlar

Endüstriyel Tasarım


Hakkında

Prof. Dr. Burcu Toker, Endüstri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans ve İşletme Yönetimi Doktora derecelerine sahiptir ve Sistem Analizi ve Tasarımı, Ergonomi ve Stratejik Yönetim alanlarında uzmanlaşmıştır. Uluslararası ve ulusal dergilerde indekslenen çok sayıda araştırma makalesinin yazarıdır. Ayrıca,uluslararası yayınevleri tarafından basılan “Old Roots to New Trees” ve “Educational Tourism and the Intangible Cultural Heritage of Host Communities: An Experiential Learning Approach” başlıklı kitap bölümleri ve “Systems Analysis and Design: A Case Study of Hospital Workflow Management in North Cyprus” başlıklı kitap yazarıdır. Başlıca araştırma ilgi alanları arasında; ergonomi, sistem analizi ve tasarımı, sistem iyileştirme, kalite kontrol, yönetim ve strateji, istatistiksel analiz, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, bulunmaktaadır. Prof. Dr. Toker, birçok uluslararası konferansa oturum başkanı, davetli konuşmacı ve sunucu olarak katılmıştır. Çok sayıda prestijli uluslararası konferansın bilimsel komitesine üye olarak davet edilmiş ve sistem tasarımı ve değerlendirmesi ile ilgili uluslararası ve ulusal projelerde ekip üyesi olarak yer almıştır. Kendisi, çok sayıda bitirme projeleri ve yüksek lisans tezleri yönetmiştir.

Son 20 yılda farklı üniversitelerde Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapmış, akreditasyon, kalite, etik, disiplin, iş sağlığı ve güvenliği kurulları gibi birçok komisyon ve kurulda aktif görev almıştır. Prof.Dr. Toker halen Tasarım Fakültesi Dekanıdır.

Üniversitelerin sadece bilgiyi yayarak değil, aynı zamanda insanların bir araya geldiği, fikir alışverişinde bulunduğu ve tartıştığı bir forum olarak toplum üzerinde temel bir etkisi olduğuna inancıyla Prof. Dr. Toker, akademisyenlerin sivil topluma gönüllü katılımına büyük önem vermektedir. 25 yılı aşkın süredir uluslararası ve ulusal STK’larda gönüllü ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. Toplumun bedensel engelli üyelerine yönelik özellikle sivil toplum kuruluşlarında görev alarak toplumda sorumlu bir vatandaş olmanın erdemine inanan Prof. Dr. Toker, gelecek nesillerin toplumun sorunlarına duyarlı, sadece teknik becerileri geliştirmekle kalmayıp yaratıcı olabilen dünya insanı olabilmelerine katkı sağlamak için akademik ve sosyal çalışmalarını sürdürmektedir.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş