Arucad Cover 3
Akademik Kadro

Prof. Dr. Asım Vehbi

Asım Vehbi copy 2

Branşlar

Dijital Oyun Tasarımı


Hakkında

Her zaman daha iyiye ulaşma, daha iyi olanı hedefleme ve içinde bulunduğu kurumu, toplumu sürekli daha ileriye götürme misyonu taşıyan Prof.Dr. Asım Vehbi, 2004’te Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanmış, 2012’de aynı kurumda CEO ünvanını almış, 2013 yılında yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak İşletme ve Ekonomi Fakültesi yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır.

Ulaşmak istediği hedefe varılabileceğine olan inançla, Prof. Dr. Vehbi, 2006-2008 yılları arasında KKTC’de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak geliştirdiği projeler ile ülke ekonomisine ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayan son dönemlerin en etkili ismi olmuştur.

Gerek akademik gerekse siyasi kariyerinde bulunduğu her pozisyonda çözüm odaklı, hedef saptayabilen, adaletli, zorluklarla başa çıkabilen, bilgi ve araştırmaya dayalı, stratejik planlama temelli olarak yöneticilik faaliyetlerini yürüten Vehbi, ulusal ve uluslararası temaslarda, temsil ettiği kurumların iç ve dış ilişkilerinde yönetim ve koordinasyon anlamında önemli adımlar atmıştır.

Prof. Dr. Asım Vehbi’nin halen yürütmekte olduğu görevler:
– Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü
– Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş