Arucad Cover 2
Akademik Kadro

Prof. Dr. Gülay Çetinkaya Çiftçioğlu

DSC07077

Hakkında

Prof. Dr. Çetinkaya Çiftçioğlu, lisans (1991) ve yüksek lisans (1996) eğitimini Çukurova Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimini 1997 yılında Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint-Petersburg, Rusya Federasyonu’nda tamamlamıştır. Gülay Ç. Çiftçioğlu’nun başlıca araştırma alanlarını; peyzaj planlama, peyzaj yönetimi, doğal kaynak analizi ve yönetimi, doğa koruma alanlarının planlanması, ekoturizm planlaması ve kırsal kalkınma oluşturmaktadır.

Gülay Ç. Çiftçioğlu, 2004-2005 tarihleri arasında uluslararası kırsal kalkınma projesinin yöneticisi olarak TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Kaynakları Koruma Vakfı), İstanbul’da çalışmıştır. 2005-2007 yılları arasında post-doktora araştırmacısı olarak United Nations University Institute of Advanced Studies (UNU-IAS), Kanazawa, Japonya’da çalışmıştır. 2008-2021 yılları arasında ise KKTC’de Lefke Avrupa Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam etmiştir. Bu süreçte, bir dizi uluslararası ve ulusal kurumlarca desteklenen araştırma projelerine (ör. “Avrupa Birliği Life Programı tarafından desteklenen Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Projesi” ve Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen “Konya İli Suğla Gölü Çevresinde Peyzaj Koruma, Planlama ve Yönetimi Projesi”) katılmış ve/veya yürütmüştür. Yayınlanmış 3 kitabı, 36 uluslararası hakemli dergide makalesi ve 50’nin üzerinde konferans yayınları bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş