Arucad Cover 3
Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener

DSC06970

Branşlar

Seramik


Hakkında

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Heykel Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında Milano Brera Güzel Sanatlar Akademisi’nin Heykel bölümünde tamamlamıştır. Doktora derecesini ise Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden 2019 yılında almıştır. TRT’de belgesel danışmanlığının ardından çeşitli gazete ve dergilerde
yazarlık, editörlük, basın danışmanlığı ile Anatolia gazetesinde kültür sanat muhabirliği yapmıştır. 2004-2010 yılları arasında özel sektörde çeşitli projelerde heykeltıraş olarak çalışmıştır. Ulusal ve ulusalararası sergi ve workshoparlara katılmıştır. Avrupa Müzeleri ve Müzelerin Ekonomik Etkileri (Beta,2016), İç Mimarlık Kavram ve Terimleri Sözlüğü’nün (Beta, 2017) editörlüklerini
yapmıştır. Avrupa Müzeleri II, Amerikan Müzeleri ve Çağdaş Heykel Serüveni adlı kitapları ise 2020-2021 yılları arasında yayınlanacaktır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş