Arucad Cover 3
Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Suzan Tokgöz

SUZAN TOKGOZ

Branşlar

Tekstil ve Moda Tasarımı


Hakkında

Suzan Tokgöz, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans Eğitimi’ne, 2018 yılında aynı bölümde Sanatta Yeterlik (doktora) programına başladı. Tekstil, tasarım ve işletme Ana Dal bölümlerinden mezun olduktan sonra Uluslararası global tasarım markalarında 20 yılın üzerinde tasarımcı, tasarım müdürü ve kategori yöneticisi olarak çalıştı. Sanatta Yeterlik (Doktora) eğitimini 2022 yılında Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünde tamamladı. Marmara Üniveristesi, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım bölümlerinde görev yaptı. Tekstil tasarımı ve sanatı alanlarında ulusal ve uluslararası bildiri, makale, sergi, sanayi ve üniversite işbirliği projeleri ile akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş