1Editedbw
Akademik

Lisansüstü Akademik Takvim

BAHAR DÖNEMİ
Şubat 13-19 2023 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Online Ders Kayıtları Başlangıcı
Şubat 20-24 2023
 • Ders kayıt dönemi Danışman eşliğinde
 • Ders onaylama günleri
 • Bölüm değişikliği için son gün
Şubat 21-24 2023 İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı
Şubat 27 2023
 • Ders Başlangıcı
 • Geç Kayıt Başlangıcı (Cezalı)
 • Muafiyet başvuruları için son gün.
Mart 10 2023 Geç Kayıt için Son Gün
Mart 17 2023
 • Ders Ekleme / Bırakma için Son Gün
 • Tez önerilerini savunacak olan Doktora öğrencileri için ‘Tez İzleme Komitesi Atama Form’larının Enstitüye teslim edilmesinin son gün
 • Ders/Seminer kaydı olmayan öğrenciler için Tez savunması yapılacak ilk gün
Nisan 6-14 2023 Bahar Dönemi Ara Sınav Dönemi
Nisan 20 Ramazan Bayramı Arifesi
Nisan 21-23 Ramazan Bayramı
Nisan 23 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Nisan 26 2023 Bahar Dönemi Ara Sınavların Notlarının Sisteme Girilmesi için Son Gün
Mayıs 1 2023 İşçi ve Bahar Bayramı
Mayıs 2 2023 Yeterlilik Sınavına katılacak Doktora öğrencileri için ‘Doktora yetrelik sınavı düzenleme başvuru form’larının Enstitüye teslim edilmesinin son günü
Mayıs 10-12 2023  Bahar Festivali
Mayıs 19 2023 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Mayıs 22 2023 2022 – 2023 Yaz Okulu Derslerinin Planlanması
Mayıs 22 2023 Dersten Çekilmek için Son Gün
Mayıs

Haziran

22

19

2023  Doktora yeterlik sınavı dönemi
Mayıs 22-26 2023 Tez konuları onaylanmış öğrenciler için Tez İzleme Komitesi dönemi
Mayıs 29 2023 II. Yarı yıl sonunda olan yüksek lisans öğrencilerinin tez öneri formlarının Etik Kurul’a başvurusu için son gün.
Haziran 3 2023
 • Etik Kurul’un tez önerileri değerlendirme sonuçlarını duyurması için son gün.
 • I.Yarı yılın sonunda olan yüksek lisans öğrencilerinin tez danışman atama formlarının teslimi için son gün.
 • II. Yarı yılın sonunda olan doktora öğrencilerinin tez danışman atama formlarının teslimi için son gün
Haziran 6 2023
 • Son Ders Günü
 • II. Yarı yıl sonunda olan yüksek lisans öğrencilerinin tez öneri formlarının enstitüye teslimi için son gün.
 • III. Yarı yıl sonunda olan doktora öğrencilerinin tez öneri formlarının Enstitüye teslimi için son gün.
Haziran 8-16 2023 Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları
Haziran 8-16 2023 Dönem sonu İngilizce Yeterlik Sınavı
Haziran 19 2023
 • Tez Savunması Yapılabilecek Son Gün
 • Doktora Yeterlik raporlarının Enstitüye teslim edilmesinin son günü
Haziran 20 2023 Notların Teslimi için Son Gün
Haziran 21 2023 Bütünleme Sınavları için Başvuru Dönemi
Haziran

Ağustos

21

21

2023 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi için yayın bekleme statüsüne geçiş başvuru dönemi
Haziran 23-26 2023 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları
Haziran 27 2023
 • Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları NotlarınınTeslimi İçin Son Gün
 • Doktora Yeterlik Sınavını geçmiş ve Tez İzleme Komitesi oluşturulmuş olan öğrenciler için Tez İzleme Komitesi Raporlarının Enstitüye teslim edilmesinin son günü
 • Bahar Dönemi Eksik Notların (I) Harf Notu Değişikliklerinin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne Teslimi için Son Gün
 • Kurban Bayramı Arifesi
Haziran

Temmuz

28

01

2023 Kurban Bayramı
Temmuz 10 2023 Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğüne Teslimi için Son Gün
YAZ DÖNEMİ
Temmuz 3-7 2023
 • Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde)
 • Ders Onaylama Günleri.
 • Bölüm değişikliği başvuruları için son gün.
Temmuz 10 2023
 • Ders Başlangıcı
 • Geç Kayıt Başlangıcı (Cezalı)
 • Muafiyet başvuruları için son gün.
Temmuz 17 2023  Geç ve cezalı kayıt için son gün
Temmuz 20 2023 Barış ve Özgürlük Bayramı
Temmuz 31 2023 Dersten Çekilmek için Son Gün
Ağustos 1 2023 Ulusal Direniş Bayramı
Ağustos 15 2023 2023 – 2024 Güz Dönemi Derslerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün
Ağustos 30 2023 Zafer Bayramı
Ağustos 31 2023 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Derslerinin Sisteme Girilmesi için Son Gün
Eylül 1 2023 Son Ders Günü
Eylül 4-6 2023
 • Yaz Okulu Dönem Sonu Sınav Dönemi
 • Dönem Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı
Eylül 8 2023 Yaz Okulu Notlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğüne Teslimi için Son Gün
Eylül 15 2023 Yaz Okulu Eksik Notların (I), Harf Notu Değişikliklerinin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne Teslimi için Son Gün

GÜZ DÖNEMİ
Eylül 11-15 2023 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Çevrimiçi Ders Kayıtları Başlangıcı
Eylül 18-29 2023 Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde)
Ders Onaylama Günleri
Bölüm Değişikliği Başvuruları için Son Gün
Eylül 18-29 2023 İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı
Eylül 27 2023 Mevlid Kandili
Eylül 28-29 2023 Oryantasyon
Ekim 2 2023 Ders Başlangıcı
Geç Kayıt Başlangıcı (Cezalı)
Muafiyet Başvuruları için Son Gün
Ekim 13 2023 Geç ve Cezalı Kayıt için Son Gün
Ekim 20 2023 Ders Ekleme – Bırakma için Son Gün
Ders/Seminer Kaydı Olmayan Öğrenciler için Tez Savunması Yapılacak İlk Gün
Ekim 29 2023 TC Cumhuriyet Bayramı
Kasım 10 2023 Atatürk’ü Anma Günü
Kasım 15 2023 KKTC Cumhuriyet Bayramı
Kasım 20-28 2023 Güz Dönemi Ara Sınav Dönemi
Kasım 24 2023 Tez Önerilerini Savunacak Olan Doktora Öğrencileri için ‘Tez İzleme Komitesi Atama Form’larının Enstitüye Teslim Edilmesinin Son Günü
Yeterlilik Sınavına Katılacak Doktora Öğrencileri için ‘Doktora Yeterlik Sınavı Düzenleme Başvuru Form’larının Enstitüye Teslim Edilmesinin Son Günü
Aralık 8 2023 2023 – 2024 Bahar Dönemi Derslerinin Enstitüye bildirilmesi için son günü
Aralık 14-29 2023 Doktora Yeterlik Sınavı Dönemi
Tez Konuları Onaylanmış Öğrenciler İçin Tez İzleme Komitesi Dönemi
Aralık 25 2023 Noel Günü
Aralık 29 2023 Dersten Çekilmek için Son Gün
II. Yarı Yıl Sonunda Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Öneri Formlarının Etik Kurul’a Başvurusu için Son Gün
Ocak 1 2024 Yeni Yıl
Ocak 3 2024 Etik Kurul’un Tez Önerilerini Değerlendirme Sonuçlarını Duyurması için Son Gün
I.Yarı Yılın Sonunda Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Danışman Atama Formlarının Teslimi İçin Son Gün
II. Yarı yılın sonunda olan doktora öğrencilerinin tez danışman atama formlarının teslimi için son gün.
Ocak 5 2024 Son Ders Günü
II. Yarı Yıl Sonunda Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Öneri Formlarının Enstitüye Teslimi için Son Gün
III. Yarı Yıl Sonunda Olan Doktora Öğrencilerinin Tez Öneri Formlarının Enstitüye Teslimi için Son Gün
Doktora Yeterlik raporlarının Enstitüye teslim edilmesinin son günü
Doktora Tez İzleme raporlarının Enstitüye teslim edilmesinin son günü
Ocak 8 2024 2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Derslerinin Sisteme Girişi için Son Gün
Ocak 8-16 2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları
Ocak 8-16 2024 Dönem Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı
Ocak 17 2024 Tez Savunması Yapılabilecek Son Gün
Ocak 19 2024 Notların Teslimi için Son Gün
Ocak 22-23 2024 Bütünleme Sınavları için Başvuru Dönemi
Ocak 25-26 2024 Güz Dönemi Bütünleme Sınavları
Ocak 29 2024 Güz Dönemi Bütünleme Sınavları NotlarınınTeslimi için Son Gün
2023-2024 Güz Dönemi Eksik Notların (I) ve Harf Notu Değişikliklerinin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne Teslimi için Son Gün
Şubat 5 2024 Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne Teslimi için Son Gün
BAHAR DÖNEMİ
Ocak-Şubat 29-2 2024 2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi Ders Kayıtları Başlangıcı
Şubat 5-9 2024 Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde)
Ders Onaylama Günleri
Bölüm Değişikliği Başvuruları için Son Gün
Şubat 5-9 2024 İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı
Şubat 12 2024 Ders Başlangıcı
Geç Kayıt Başlangıcı (Cezalı)
Muafiyet Başvuruları için Son Gün
Şubat 23 2024 Geç ve Cezalı Kayıt için Son Gün
Mart 4 2024 Ders Ekleme / Bırakma için Son Gün
Ders/Seminer Kaydı Olmayan Öğrenciler için Tez Savunması Yapılacak İlk Gün
Mart 21-29 2024 Bahar Ara Sınav Dönemi
Mart 22 2024 Tez Önerilerini Savunacak Olan Doktora Öğrencileri için ‘Tez İzleme Komitesi Atama Form’larının Enstitüye Teslim Edilmesinin Son Günü
Yeterlilik Sınavına Katılacak Doktora Öğrencileri için ‘Doktora Yeterlik Sınavı Düzenleme Başvuru Form’larının Enstitüye Teslim Edilmesinin Son Günü
Nisan 9 2024 Ramazan Bayramı Arifesi
Nisan 10-12 2024 Ramazan Bayramı
Nisan 23 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Nisan -Mayıs 24-7 2024 Doktora Yeterlik Sınavı Dönemi
Tez Konuları Onaylanmış Öğrenciler için Tez İzleme Komitesi Dönemi
Mayıs 1 2024 İşçi ve Bahar Bayramı
Mayıs 8 2024 2023 – 2024 Yaz Okulu Derslerinin Enstitüye Bildirilmesi için Son Gün
Mayıs 10 2024 Dersten Çekilmek için Son Gün
II. Yarı Yıl Sonunda Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Öneri Formlarının Etik Kurul’a Başvurusu için Son Gün
Mayıs 8-10 2024 Bahar Festivali
Mayıs 15 2024 Etik Kurul’un Tez Önerilerini Değerlendirme Sonuçlarını Duyurması için Son Gün
I.Yarı Yılın Sonunda Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Danışman Atama Formlarının Teslimi için Son Gün
II. Yarı Yılın Sonunda Olan Doktora Öğrencilerinin Tez Danışman Atama Formlarının Teslimi için Son Gün
Mayıs 19 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Mayıs 24 2024 Son Ders Günü
II. Yarı Yıl Sonunda Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Öneri Formlarının Enstitüye Teslimi için Son Gün
III. Yarı Yıl Sonunda Olan Doktora Öğrencilerinin Tez Öneri Formlarının Enstitüye Teslimi için Son Gün
Doktora Yeterlik Raporlarının Enstitüye Teslim Edilmesinin Son Günü
Doktora Tez İzleme Raporlarının Enstitüye Teslim Edilmesinin Son Günü
Mayıs-Haziran 27-4 2024 Dönem Sonu Sınavlar Dönemi
Mayıs-Haziran 27-4 2024 Dönem Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı
Haziran 5 2024 Tez Savunması Yapılabilecek Son Gün
Mayıs 31 2024 2023 – 2024 Yaz Okulu Derslerinin Sisteme Girilmesi için Son Gün
Haziran 7 2024 Notların Teslimi için Son Gün
Haziran 10-11 2024 Bütünleme Sınavları için Başvuru Dönemi
Haziran 13-14 2024 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları
Haziran 16-19 2024 Kurban Bayramı
Haziran 21 2024 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları NotlarınınTeslimi için Son Gün
2023-2024 Bahar Dönemi Eksik Notların (I) Harf Notu Değişikliklerinin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne Teslimi için Son Gün
Haziran 28 2024 Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne Teslimi için Son Gün
YAZ OKULU
Temmuz 1-5 2024 Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde)
Ders Onaylama Günleri
Temmuz 8 2024 Ders Başlangıcı
Geç Kayıt Başlangıcı (Cezalı)
Temmuz 15 2024 Geç ve Cezalı Kayıt için Son Gün
Temmuz 20 2024 Barış ve Özgürlük Bayramı
Temmuz 29 2024 Dersten Çekilmek için Son Gün
Ağustos 1 2024 Ulusal Direniş Bayramı
Ağustos 12 2024 2024 – 2025 Güz Dönemi Derslerinin Enstitüye Bildirilmesi için Son Gün
Ağustos 30 2024 Zafer Bayramı
Ağustos 28 2024 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Derslerinin Sisteme Girilmesi için Son Gün
Ağustos 29 2024 Son Ders Günü
Eylül 2-4 2024 Yaz Okulu Dönem Sonu Sınav Dönemi
Dönem Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı
Eylül 6 2024 Yaz Okulu Notlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne Teslimi için Son Gün
Yaz Okulu Eksik Notların (I), Harf Notu Değişikliklerinin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne Teslimi için Son Gün
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş