1Editedbw
Akademik

Lisans Akademik Takvim

GÜZ DÖNEMİ
Ekim 4 – 10 2021 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Online Ders Kayıtları Başlangıcı
Ekim 11 – 22 2021 • Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde)
• Ders Onaylama Günleri.
• Bölüm değişikliği başvuruları için son gün
Ekim 18 2021 Mevlid Kandili
Ekim 19 – 21 2021 İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı
Ekim 25 2021 • Ders Başlangıcı
• Geç Kayıt Başlangıcı (Cezalı)
• Muafiyet başvuruları için son gün.
Ekim 29 2021 TC Cumhuriyet Bayram
Kasım 8 2021 Geç Kayıt için Son Gün
Kasım 10 2021 Atatürk’ü Anma Günü
Kasım 10 2021 Ders Ekleme – Bırakma için Son Gün
Kasım 15 2021 KKTC Cumhuriyet Bayramı
Kasım 17 2021 Akademik Yılın Açılış Töreni
Aralık 06 – 13 2021 Güz Dönemi Ara Sınav Dönemi
Aralık 20 2021 Güz Dönemi Ara Sınavların Notlarının Sisteme
Girilmesi için Son Gün
Aralık 25 2021 Noel Günü
Aralık 27 2021 2021 – 2022 Bahar Dönemi Derslerinin
Planlanması
Ocak 1 2022 Yeni Yıl
Ocak 3 2022 Dersten Çekilmek için Son Gün
Ocak 28 2022 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi
Derslerinin Sisteme Girişi için Son Gün
Ocak 31 2022 Son Ders Günü
Şubat 2 – 9 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları
Şubat 7  8 2022 Dönem sonu İngilizce Yeterlik Sınavı
Şubat 13 2022 Notların Teslimi için Son Gün
Şubat 14 – 15 2022 Bütünleme Sınavları için Online Başvuru
Dönemi
Şubat 17 – 19 2022 Güz Dönemi Bütünleme Sınavları
Şubat 21 2022 Güz Dönemi Bütünleme Sınavları
NotlarınınTeslimi İçin Son Gün
Şubat 21 2022 2021-22 Güz Dönemi Eksik Notların (I) Harf
Notu Değişikliklerinin Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne Teslimi için Son Gün
BAHAR DÖNEMİ
Şubat 22 – 27 2022 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi
Online Ders Kayıtları Başlangıcı
Şubat 28 – 04 Mart 2022 Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde), Ders Onaylama Günleri,
Bölüm değişikliği başvuruları için son gün
Mart 2 – 4 2022 İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı
Mart 7 2022 • Ders Başlangıcı
• Geç Kayıt Başlangıcı (Cezalı)
• Muafiyet başvuruları için son gün.
Mart 14 2022 Geç Kayıt için Son Gün
Mart 21 2022 Ders Ekleme / Bırakma için Son Gün
Nisan 18 – 26 2022 Bahar Ara Sınav Dönemi
Nisan 23 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Nisan 29 2022 Bahar Dönemi Ara Sınavların Notlarının
Sisteme Girilmesi için Son Gün
Mayıs 1 2022 İşçi ve Bahar Bayramı
Mayıs 1 2022 Ramazan Bayramı Arifesi
Mayıs 2 – 4 2022 Ramazan Bayramı
Mayıs 19 2022 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Mayıs 20 2022 2021 – 2022 Yaz Okulu Derslerinin Planlanması
Mayıs 23 2022 Dersten Çekilmek için Son Gün
Mayıs 23 – 28 2022 Bahar Festivali
Haziran 15 2022 2021 – 2022 Yaz Okulu Derslerinin Sisteme
Girilmesi için Son Gün
Haziran 17 2022 Son Ders Günü
Haziran 20 – 27 2022 Dönem Sonu Sınavlar Dönemi
Haziran 23 – 24 2022 Dönem Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı
Haziran 30 2022 Notların Teslimi için Son Gün
Temmuz 1 – 4 2022 Bütünleme Sınavları için Online Başvuru
Dönemi
Temmuz 6 – 8 2022 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları
Temmuz 8 2022 Kurban Bayramı Arifesi
Temmuz 9 – 12 2022 Kurban Bayramı
Temmuz 14 2022 • Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları
NotlarınınTeslimi İçin Son Gün
• Bahar Dönemi Eksik Notların (I) Harf Notu
Değişikliklerinin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
Teslimi için Son Gün
Temmuz 15 2022 Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne Teslimi için Son Gün

 

YAZ OKULU
Temmuz 18 – 22 2022

• Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde)
• Ders Onaylama Günleri.
• Bölüm değişikliği başvuruları için son gün.

Temmuz 20 2022

Barış ve Özgürlük Bayramı

Temmuz 25 2022

• Ders Başlangıcı
• Geç Kayıt Başlangıcı (Cezalı)
• Muafiyet başvuruları için son gün.

Temmuz 26 2022

2021-2022 Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni

Temmuz 29 2022

Geç Kayıt için Son Gün

Ağustos 1 2022

Ulusal Direniş Bayramı

Ağustos 2 2022

Dersten Çekilmek için Son Gün

Ağustos 15 2022

2022 – 2023 Güz Dönemi Derslerinin
Planlanması

Ağustos 23 2021

Dersten Çekilmek için Son Gün

Ağustos 30 2022

Zafer Bayramı

Ağustos 31 2022

2022 – 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi
Derslerinin Sisteme Girilmesi için Son Gün

Eylül

13

2022

Son Ders Günü

Eylül 15 – 17 2022

• Yaz Okulu Dönem Sonu Sınav Dönemi
• Dönem Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı

Eylül 20 2022

Yaz Okulu Notlarının Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne Teslimi için Son Gün

Eylül 21 2022

Yaz Okulu Eksik Notların (I), Harf Notu
Değişikliklerinin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
Teslimi için Son Gün

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş