ArtTimes-FEB-MAR_Page_2_Image_0006

ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencileri 2021 Sergisi

Erbil Arkın

Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı

(ARUCAD Sanat Yüksek Lisans Öğrencisi)

Endüstriyel tasarım eğitimi almış bir koleksiyoner olarak sanat alanındaki gelişmeleri takip etmekten, çağdaş ve yenilikçi medyumları deneyimlemekten her zaman heyecan duymuşumdur. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) kurucusu ve şimdilerde bir yüksek lisans öğrencisi olarak, kendime edindiğim misyon çerçevesinde, üniversitenin en son teknolojiyle donatılmış atölyelerinin (dijital stüdyo, cam atölyesi, 3D printing vs.) sunduğu olanaklar dahilinde neler yaratılabileceğini hem kendi çalışmalarım üzerinden deneyimlemeyi, hem de bu olanakların çeşitliliğini vurgulamak adına bilinçli bir yaklaşımla ARUCAD’ın bünyesinde bulunan medyumların olabildiğince çoğunu kullanarak, yeni gelecek olan öğrencilerimize bir ilham kaynağı olmayı istedim.

Çalışmalarım, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin bende uyandırdığı duygulardan yola çıkarak yeni bir yapıt üretme çabası olarak başladı. Sanat tarihine bakıldığında, var olan eserlerden esinlenerek yapıt üretmenin sıklıkla başvurulan bir yöntem olduğunu görürüz. Bu noktada önemli olan, eserin yaratıldığı dönemin sanat anlayışını iyice kavrayarak, taklide düşmeden, mevcut olanı hem teknik hem de felsefi açıdan bir adım ileriye taşımaktır.

Bunun en iyi örneklerinden birisi de 19.yy Romantizmini 20.yy’ın modern heykel anlayışına taşıyan Rodin’dir. Michelangelo’ya duyduğu hayranlığıyla bilinen Rodin yarattığı başyapıtlarıyla sanat tarihinde öncü bir isim olarak yerini almıştır. Romantik dönem heykelinin temel unsurunu insan bedeni ve figüratif çalışmalar oluşturmaktadır. Bu dönemin sanatçısının amacı, klasik biçimi ortaya çıkarmaktan çok onun arkasındaki düşünceyi yansıtmak olmuştur. Rodin, figürün gerçekliği ve pozuna yönelik bu kaygıyı daha da ileriye taşıyarak insanın içinde bulunduğu ruh halini, tutkuyu ve duyguyu izleyiciye bütün çıplaklığıyla yansıtabilme arayışlarını en uç noktalara kadar götürmüştür.

Yukarıda değindiğim gibi, mesele sadece bir sanat eserine bakarak başka bir sanat eseri üretmek değil, yaratılan eser aracılığıyla eklemlenen sanatsal anlayışı daha da ileriye taşımaktır. Bu bağlamda, yaptığım başlıca işlerden bahsedecek olursam, Rodin’in ‘Titan IV’ heykelini dijital pleksi kesim olarak yeniden ürettim. Ayrıca aynı dönemin sanatçılarından Dalou’nun ‘Head of a Sleeping Baby’ eserini de, saflığı ve umudu temsil eden bir bebek figürü olarak seramik, cam ve daha başka malzemeler kullanarak yeniden yorumladım. Canlı modelden fotoğraf ve 3D scan tekniklerini kullanarak, insanın kötülüğünün ve acımasızlığının en uç noktası olan savaşın, insan onurunu ayaklar altına almasının bir tezahürü olarak çamurun içinde baş aşağı duran ölü bir asker figürü yaptım. Demokrasinin, özellikle Ortadoğu’da, bütünüyle benimsenmemiş olmasını temsilen yarattığım elleri ve ayakları bağlı beden figürü, sistemin dayattığı tezatlıkların ve adaletsizliklerin karşısında sorgulayıcı ve dönüştürücü bir tavrın yansıması olarak vücut bulmuştur.

Dolayısıyla, yapmış olduğum tüm çalışmalardaki temel unsur, bir ömre sığdırdığımız, insana ait temsili duyguların insan figürleri aracılığıyla izleyicinin yorumuna sunmaktır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş