1Editedbw
Atölye Arkın

Eğitim Programları

Ayrıntılı bilgi için (0533) 885 15 15 numaralı telefonu arayarak ve tulay.okan@atelierarkin.com adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.

Çizgiden tonlamaya akademik desen düzeyinde çalışmaların yapılacağı bu derste kurs katılımcıları aynı zamanda kendi özgün çizgilerini de keşfetme deneyimi kazanacaklar. Optik gerçeklik ve orantısal doğruluk gözetilerek yapılan desenlerden sonra serbest biçim kapsamında deneysel desen çalışmaları da yapılacaktır.

Temel malzemenin kil olduğu bu programda biçim ve malzemenin verdiği plastik olanaklar arasındaki ilişki gözetilerek minimal düzeyde soyut veya figüratif çalışmalar yapılacaktır.

Linolyum, çinko, ahşap ve taş olmak üzere özgün baskı tekniklerinin öğretileceği bu programda katılımcılar alanla ilgili becerilerini geliştirip yetkin özgün baskı çalışabilecek seviyeye geleceklerdir.

Değişik boyama teknik ve malzemeleriyle insan figürü odaklı resim çalışmalarına yönelik bir program olan modelden resim, gözlem ve soyutlama becerilerinin geliştirileceği bir atölye çalışması niteliğindedir.

* Üniversitede sanat eğitimi alacak öğrenciler, portfolyo ve yetenk sınavlarına hazırlık için desen ve resim kurslarını tercih edebilir.

Seramik Atölyesi’ndeki tüm üretim süreçlerini kapsayan bu programda modelleme, sırlama ve fırınlama teknikleri öğretilecektir. Önceden bu konuda deneyimi olanlar ise bir ileri düzeyde çalışmalar yapmak üzere atölye eğitimcisi tarafından yönlendirilecektir.

Seramik Çamur Tornası Programı’nda, çamurun yoğrulması, tornada şekillendirilmesi, dekoratif uygulamaları, kurutulması, pişirilmesi ve sırlanmasına kadar bütün süreçler ele alınacaktır.

Dijital fotoğraf teknolojisi ve kullanım yöntemlerine yönelik temel bilginin aktarılması ve bu bilgiler ışığında farklı konseptler altında fotoğraf çekebilme yetisinin kazanılması sağlanacaktır. Gerçekleştirilen uygulamalarla fotoğrafta sanatsal bakış ve teknik tecrübenin edinilmesine katkı sağlaması amaçlanır.

Bilgisayar ortamında fotoğraf üzerine yapılan renk ve biçim müdahaleleriyle (boyama, kesme-yapıştırma, filtreleme vb.) elde edilen bu dijital sanat türü hakkında tüm teknik bilgiler aktarılırken estetik arayışlar da eğitimci tarafından yönlendirilecektir.

Grafik tasarım alanının en yaygın görsel iletişim çalışmalarından olan poster tasarımı ve dergi ve kitap kapağı tasarımı gibi çalışmaların teorik ve pratik yönünün öğretileceği bir program olacaktır. Bu programda katılımcılar grafik tasarımın kavramsal çalışma disiplinini ve teknik/estetik süreçleri öğrenecekler.

Metindeki edebi anlatıma görsel dil kazanma sanatı olarak bilinen illüstrasyonun grafik süreçlerini geleneksel ve dijital düzeyde öğretmeyi hedefleyen bu program alanla ilgili kişilerin becerilerini geliştirmeye yönelik olacaktır.

Kitap ve dergi tasarımı, sayfa düzeni (layout) gibi tasarımlara yönelik Indesign programı aracılığıyla yapılan bir grafik tasarım programı olacaktır.

Felsefe dersimiz katılımcılara kıta geleneğinde faaliyet gösteren ana tema ve kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır. Yolculuğumuz Stoacılar ile başlayıp, Plato ve Aristo’yla sürecek, Kant ve Hegel’den geçerek Deleuze, Badiou ve Zizek gibi çağdaş filozoflarla nihayet sona erecektir. Fakat nihai sondan önce, felsefede yeni yönelimler de incelenecektir.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş