1Editedbw
Atölyeler

Açık Alevde Şekillendirme Atölyesi

Sanat Fakültesi Bölümlerinde yer alan Açık Alevde Şekillendirme Dersi ve Atölyesi kapsamında öğrencilerimiz, şaloma (kaynak işlemlerinde metali kesme veya eritmek için kullanılan alev püskürten araç), mandrel ve renkli cam çubuklar kullanarak takıdan objeye farklı tasarım ve sanatsal uygulamalarda bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler. Öğrenciler, cam maddenin katı halinden sıvı hale geçiş sürecinde, tasarladıkları objelerin yüksek ısı altında hayranlık verici dönüşümüne bizzat tanık olacaklardır. Öğrencilerimiz tasarladıkları formları atölye bünyesinde yer alan yüksek hassasiyetli aletleri dikkatli şekilde kullanmayı öğrendikten sonra bol pratik yaparak birbirinden özgün çalışmalar ortaya çıkarabilirler.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş