1Editedbw
Atölyeler

Baskı Atölyesi

Özellikle tasarım bölümü öğrencilerinin aktif olarak kullandığı baskı atölyesinde, öğrenciler hem sanatçı hocalarından öğrendikleri desen ve şablon tasarlama derslerini pratik etme şansı yakalıyorlar, hem de kendi projelerini uygulayarak becerilerini özgürce geliştirme imkanı buluyorlar.

Basılı sanat eserlerini, görsellik, ulaşılabilirlik ve taşınabilirlik açısından ele aldığımızda sanat tarihindeki önemini daha kolay anlamak mümkündür. Görsel, iki boyutlu sanat eserleri asırlardır ulusların kültürel miraslarını taşıma görevi görmektedir ve bu görev ARUCAD’ın da öğrencilerine sunduğu 3D baskı teknikleri gibi son teknolojiyle daha da kapsamlı bir mahiyete bürünmektedir.

Baskı atölyelerinde öğrenciler sıfırdan kitapçık, billbord, dergi, broşür, el kitabı, poster vs üretmeyi öğrenirken bir yandan da yazdırma tekniklerine aşinalık kazanıyorlar.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş