1Editedbw
Atölyeler

Cam Atölyesi

ARUCAD bünyesindeki Cam Atölyesi, özellikle Sanat Fakültesi öğrencileri için kendilerini klasik ve süregelmiş sanat formlarından farklı bir şekilde ifade edebilmeleri için bulunmaz bir kolaylık sağlıyor ve bünyesinde bulunan cam üfleme, döküm, şekillendirme, füzyon, fiksaj, boyama fırını vs. materyalleriyle Kuzey Kıbrıs’taki ekipman olarak en donanımlı Cam Atölyesi olma sıfatını dolduruyor.

Cam Atölyesi, ARUCAD öğrencilerine ve dışarıdan kursiyer olarak Cam sanatına gönül verenlere, temelden başlayarak yaratıcı ve duyusal yaratma sürecinde tetikleyici olarak ihtiyaç duyabilecekleri her türlü eğitimi üretirken öğreterek benimsetmeye çalışır. Yıl boyunca cam sanatını odak olarak atölyede düzenlenen seminer, konferas ve özel kurslarla yaratıcı öğretim sürecinde gerekli motivasyonu sağlanır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş