1Editedbw
Atölyeler

Cam Gravür Atölyesi

Bir cam nesnenin yüzeyinin döner bir metal disk veya elmas uçlar kullanarak yüzeysel olarak oyulması işlemi olan cam gravürü tekniği ile öğrenciler önceden hazırlanmış cam objeler üzerine kendi tasarladıkları desenleri uygulamaktadır. 2. yüzyılda Romalılar döneminden itibaren kullanılmaya başlayan soğuk cam şekillendirme yöntemlerinden biri olan cam gravürü tekniğinde doğru cam seçimi ile dramel yardımı ile öğrenciler özgün tasarımlarını uygulayabilirler.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş