1Editedbw
Atölyeler

Resim Atölyesi

Tüm sanat disiplinlerinin ortak kullanımı olarak hazırlanan atölyemizde Desen ve Temel Sanat Eğitimi dersleri verilmektedir. Görme, duyum ve estetikle ilgili dünyamızı algılayıp kavramamız için deneyimlediğimiz atölyemizde canlı ve cansız model, kompozisyon, çizgi, doku, perspektif, renk kuramları ve armoni çalışmaları aracılığı ile kalem, füzen, mürekkep, boya gibi malzemeler kullanılarak ve çizim teknikleri öğretilerek öğrencinin sanatsal alt yapısını oluşturmaya yardımcı olunur. Atölyemiz aynı zamanda 20 öğrencinin öğrenim görebileceği boyutta bir alana ve rahat çalışabilmeleri için çağdaş eğitimin gerekliliği olan tüm malzemeye sahiptir.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş