1Editedbw
Atölyeler

Heykel Atölyesi

Üç boyutlu sanatsal çalışmaların, modelleme ve kalıplama aşamalarının deneyimlendiği Heykel Atölyesinde, kil ile modelleme ve alçı kalıplamaları alınır. Atölye, eğitim materyalleri olarak kullanılan önceden hazırlanmış modellerin kopyalanma süreçlerinden başlayarak, öğrencilerin kendi fikirlerini 3 boyutlu uygulamalarıyla özgün ve yaratıcı formlara dönüştürerek somutlaştırdıkları bir alan olarak tasarlanmıştır. Kille modellenen çalışmaların kalıplarının alındığı ve sonradan daha kalıcı materyallere dönüştürüldüğü atölyede farklı disiplinlerden öğrenciler bir araya geliyor. Heykel Atölyesi, öğrencilerin ders dışı zamanlarda da çalışabilecekleri, çalışmalarını atölyede bırakabilecekleri saklama raflarına sahiptir.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş