1Editedbw
Atölyeler

Sıcak Cam Atölyesi

Sıcak Cam Atölyesinde 1200°C’lere varan erimiş haldeki cam malzeme, metal veya ahşap aletlerle şekillendirilebilir. Akışkan hale gelen erimiş camın bu özelliği sayesinde iç boşluğu bulunan üç boyutlu heykeller, fonksiyonel ürünler, sıra dışı formlar, mimari dekorasyondan aydınlatma amaçlı tasarımlara veya farklı formda sanatsal üretimlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Fiziksel ve zihinsel anlamda yoğun bir çalışma planını beraberinde getiren bu atölyede; yüksek derecede erimiş cam malzeme kullanılmasından dolayı atölye kullanıcılarının el ve göz koordinasyonun uyumuna, hareket alanını etkin kullanmaya, doğru zamanda verecekleri kararlarla tasarladıkları formun ortaya çıkışına kadar son derece dikkatli çalışmaları gerekmektedir. Sıcak Cam Atölyesinde öğrencilerimiz hayal güçlerini teknik donanımla şekillenirken ekip çalışmasının önemini yeniden kavrayarak özgün tasarımlar ve eserler üretebilirler.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş