1Editedbw

Araştırma Merkezi

2018 yılında faaliyetlerine başlayan ARUCAD Araştırma Merkezi, Kıbrıs ve uluslararası bağlamda Sanat, Tasarım ve Akdeniz’in Kültürel alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bünyesinde araştırmacıların, öğrencilerin ve Kıbrıs’ın iki toplumunu ilgililerin sanat, tasarım ve Akdeniz’in kültürel mirasıyla ilgili bilimsel yayınlara erişebilmesi için ilk öncelikle bir Araştırma Kütüphanesi kurulmuştur. Arkeoloji, antropoloji, tarih, sanat, sanat tarihi ve tasarım alanlarından farklı dilde birçok yayın, eski Akdeniz ve Kıbrıs’ın kültürel mirasının araştırılmasına olanak sağlamaktadır. Araştırma Kütüphanesinin temelini araştırmacı Prof. Dr. Latife Summerer’in 2018-2019 Akademik Yılı’nda ARUCAD’a bağışladığı yaklaşık 2000 adet kitap ve dergiden oluşan, özel bir yayın koleksiyonu oluşturmuştur. ARUCAD Araştırma Merkezi, 2020 yılından itibaren Prof. Dr. Haşim Altan tarafından yönetiliyor ve Merkez araştırmaları başta Sanat, Tasarım ve İletişim bilim dallarında olmak üzere, Sosyal Bilimleri ve Güzel Sanatların diğer dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalara odaklanıyor. Bu anlamda en son olarak da, Araştırma Merkezi yeni bir akademik dergi olan “ARUCAD Journal”ı yayınlama çalışmalarını sürdürmektedir.

 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Haşim Altan (Araştırma Merkezi Başkanı)

Prof. Dr. Nur ONAT

Prof. Dr. Marko Kiessel

Doç. Dr. Nezahat Doğan

Doç. Dr. Nuran ÖZE

Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener

 

Haşim Altan

ARUCAD Araştırma Merkezi, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde kültürel ve entelektüel yaşama katkıda bulunmak amacıyla sanat, tasarım ve iletişim alanlarında disiplinler arası araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Faaliyetler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve projeler yoluyla yürütülmekte, yerel ve uluslararası konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve sergiler yoluyla yaygınlaştırılmaktadır. Merkez, bu araştırma ve çalışmaların çıktılarını kitap, rapor, dergi, sunum ve bültenler şeklinde yerel ve uluslararası izleyicilere sunmaktadır. Vizyonumuz doğrultusunda, ilgili alanlarda çalışan araştırmacı, akademisyen ve profesyonellere ulaşarak disiplinler arası araştırma faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Hem tamamladığımız araştırmalarla hem de gelecekte yapacağımız çalışmalarla bilim dünyasına ve uluslararası akademik camiaya katkıda bulunmayı arzulamaktayız.

Prof. Dr. Haşim ALTAN

Dergi İsmi 

ARUCAD Dergisi

 

Hedef Kitle

Başta Sanat, Tasarım ve İletişim bilim dallarında olmak üzere, Sosyal Bilimlerin ve Güzel Sanatların diğer dallarında çalışan akademisyenler, uygulayıcılar ve araştırmacıların çalışmalarını hedefler.

 

Derginin amacı ve kapsamı

ARUCAD Dergisi‘nin amacı, bilimsel, özgün ve akademik çalışmaların bilimsel etik kurallar çerçevesinde değerlendirilmesini ve nitelikli bir ortamda okuyucuya iletilmesini sağlamaktır. Dergi kapsamında sanat, tasarım ve iletişim alanları başta olmak üzere Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanındaki konularla ilgili tüm disiplinlerarası makaleler değerlendirmeye gönderilebilir.

 

Editör/Danışma/Bilim Kurulu

Editör

Prof. Dr. Haşim Altan

 

Yayın Kurulu (Danışma ve Bilim Kurulu dahil)

Prof. Dr. Haşim Altan

Prof. Dr. Gülay Çetinkaya Çiftçioğlu

Prof. Dr. Marko Kiessel

Doç. Dr. Nuran Öze

Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı

Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener

Yrd. Doç. Dr. Elnaz Nasehi

Yrd. Doç. Dr. Emrah Öztürk

Yrd. Doç. Dr. Emre Günal

Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci

Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe

Yrd. Doç. Dr. Martina Callegaro

Yrd. Doç. Dr. N. Gülgün Elitez

Yrd. Doç. Dr. Raif Dimililer

Yrd. Doç. Dr. Seyed Mehdi Nourani

Yrd. Doç. Dr. Yunus Luckinger

 

Yayın aralığı ve her yayında yer alması gereken makale sayısı 

Yılda bir sayı / en az 5 makale ve üzeri

Yazar Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş