1Editedbw

Araştırma Merkezi

2018 yılında faaliyetlerine başlayan ARUCAD Araştırma Merkezi, Kıbrıs ve uluslararası bağlamda Sanat, Tasarım ve Akdeniz’in Kültürel alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bünyesinde araştırmacıların, öğrencilerin ve Kıbrıs’ın iki toplumunu ilgililerin sanat, tasarım ve Akdeniz’in kültürel mirasıyla ilgili bilimsel yayınlara erişebilmesi için ilk öncelikle bir Araştırma Kütüphanesi kurulmuştur. Arkeoloji, antropoloji, tarih, sanat, sanat tarihi ve tasarım alanlarından farklı dilde birçok yayın, eski Akdeniz ve Kıbrıs’ın kültürel mirasının araştırılmasına olanak sağlamaktadır. Araştırma Kütüphanesinin temelini araştırmacı Prof. Dr. Latife Summerer’in 2018-2019 Akademik Yılında ARUCAD’a bağışladığı yaklaşık 2000 adet kitap ve dergiden oluşan, özel bir yayın koleksiyonu oluşturmuştur. ARUCAD Araştırma Merkezi, 2020 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. Ehsan Daneshyar tarafından yönetiliyor ve Merkez araştırmaları başta Sanat, Tasarım ve İletişim bilim dallarında olmak üzere, Sosyal Bilimleri ve Güzel Sanatların diğer dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalara odaklanıyor. Bu anlamda en son olarak da, Araştırma Merkezi yeni bir akademik dergi olan “ARUCAD Journal”ı yayınlama çalışmalarını sürdürmektedir.

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU

Yrd. Doç. Dr. Ehsan Daneshyar (Araştırma Merkezi Başkanı)

Prof. Dr. Nur ONAT

Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu

Doç. Dr. Nuran Öze

Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener

Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel

Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan

 

 

ARUCAD Araştırma Merkezi, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde kültürel ve entelektüel yaşama katkıda bulunmak amacıyla sanat, tasarım ve iletişim alanlarında disiplinler arası araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Faaliyetler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve projeler yoluyla yürütülmekte, yerel ve uluslararası konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve sergiler yoluyla yaygınlaştırılmaktadır. Merkez, bu araştırma ve çalışmaların çıktılarını kitap, rapor, dergi, sunum ve bültenler şeklinde yerel ve uluslararası izleyicilere sunmaktadır. Vizyonumuz doğrultusunda, ilgili alanlarda çalışan araştırmacı, akademisyen ve profesyonellere ulaşarak disiplinler arası araştırma faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Hem tamamladığımız araştırmalarla hem de gelecekte yapacağımız çalışmalarla bilim dünyasına ve uluslararası akademik camiaya katkıda bulunmayı arzulamaktayız.

Yrd. Doç. Dr. Ehsan Daneshyar
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş