1Editedbw

Arkeoloji bölümü, sanat tarihi, görsel kültür, kültürel miras yönetimi ve müzecilik konularında yenilikçi teorik ve metodolojik uygulamalı yaklaşımları kullanarak çok disiplinli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir.

Bölümümüz kapsamlı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim verirken başta sanat ve mimarlık tarihi olmak üzere, kültürel ve fiziksel antropoloji, tarih, filoloji, jeoloji, kimya ve diğer doğa bilimleri gibi çeşitli disiplinlerden de faydalanır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde arkeoloji ve sanat tarihi okumak, tarih öncesi, klasik, ortaçağ, erken modern ve Osmanlı toplumlarının geçmiş kültürlerini öğrenmek için olağanüstü bir fırsattır. Kıbrıs ağırlıklı ders programı, zengin kütüphanesi ve eski eser ile ören yerlerinin orijinal ortamı içinde pratiğe dönük arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi almak bölümümüzü tercih eden öğrenciler için büyük bir ayrıcalık olacaktır.

 

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş