1Editedbw
Tasarım Fakültesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

ARUCAD Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü; uluslararası standartlar ve etik değerler çerçevesinde araştırmacı, disiplinlerarası çalışma ve sanatsal yetileri yüksek, ekolojik ve sosyal sistemleri bütüncül bir yaklaşımla tasarlama ve planlama, kuramsal bilgi ve pratiğe sahip, modern teknolojileri kullanabilen, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, yaratıcı ve çağdaş meslek insanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Eğitim programı, bilimsel ve sanatsal ilkeleri bütüncül bir yaklaşımla kullanarak kentsel, kırsal ve doğal alanlarda peyzajların korunması, restore edilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlere odaklanmaktadır. 

Bölüm, disiplinlerarası eğitim yaklaşımı, güçlü akademik kadrosu ve modern teknolojiler ile donatılmış stüdyoları ve çalışma ortamları ile fark yaratmaktadır.   

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş