1Editedbw
Sanat Fakültesi

Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar Bölümü; geleneksel sanat eğitimi teknikleri ile çağımızın sanat anlayışına uygun, yenilikçi yaklaşımları bir araya getiren uzman bir program sunmaktadır. Plastik Sanatlar Bölümünün dört yıllık lisans programı; çağdaş sanat eğitimi bağlamında resim, baskı resim, heykel, cam ve seramik alanlarında uygulamalı disiplinler arası eğitim vermektedir. Uygulamalı alanlarda aldıkları eğitimin yanı sıra, alanları ile ilgili teorik eğitimleri de süreç boyunca devam etmektedir.

Plastik Sanatlar Bölümü programı; sanatsal uygulamaların, entelektüel ve eleştirel sorgulamanın bir parçası olarak geliştirmeye teşvik edildikleri bir programdır. Uygulamalı teknik eğitim, eleştirel düşünce ve sanat tarihsel perspektif bağlamı arasındaki üçlü bir bağ üzerine inşa edilmiştir.

Yine bu program bağlamında; uygulama odaklı sahip olduğumuz birçok stüdyo ve atölye ile yaratıcı düşünce için işbirlikçi stratejiler sunulmaktadır.  Güzel sanatlar, felsefe, psikoloji, tasarım, teknoloji ve doğal bilim dallarının bir araya geldikleri seminer ve derslerle desteklenmektedir.

Deneyimli öğretim kadrosu ve geniş stüdyo, atölye ve laboratuvar olanakları sayesinde öğrenciler, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte elle tutulur bir fark yaratma şansını elde edeceklerdir.

ARUCAD Girne Yerleşkesi öğrencilerin profesyonel sanatçılar olarak kariyerlerini başlatabilmeleri için gerekli olan güven, deneyim ve beceriler ile donatıldıkları, eleştirel, açık ve araştırmacı düşünmeye teşvik edildikleri yaratıcı bir ortamdır.

Plastik Sanatlar, sanata aracılık eden her türlü malzemenin kullanıldığı disiplinlerarası uygulamaların yanı sıra, teorik bağlamlarla güncel sanatı içerisinde barındıran bir alanı temsil etmektedir.

Öncelikle sanatın temel kavramlarıyla, uygulamalı ve teorik eğitim öğrencilere aktarılmakta ve ilerleyen yıllarda da temel eğitimin üzerine ileri düzeyde atölye ve kuramsal çalışmalar eklenmektedir. Uygulamalı dersler arasında; resim, heykel, seramik, cam, baskı resim, bilgisayar destekli tasarım, temel atölye dersleri ve kâğıt atölyesi gibi dersler yer almaktadır. Teorik dersler ise, sanat tarihinden sanat eserinin analizine kadar uzanan, aynı zamanda mitoloji, sanat antropolojisi ve felsefesi gibi alanları da içerisinde barındıran geniş bir alanı kapsamaktadır.

Manchester School of Art ile Çift Diploma Programı 

ARUCAD, Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine, Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasına dayanan çift diploma fırsatı sunmaktadır. Manchester School of Art, Birleşik Krallık’taki Üniversiteler Rehberi 2020’ye göre, İngiliz üniversitelerinin en iyi 10 sıralamasında yer alan ve İngiltere’nin en köklü ikinci sanat ve tasarım okuludur. Son yılını MSoA’da geçirmek isteyen ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri başarılı olmaları halinde hem ARUCAD hem de Manchester Metropolitan Üniversitesi diplomasına sahip olurlar.

 

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş