DSCF4497 (1)
İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık, iletişim disiplinin sanat ve tasarım ile güçlü bir bağı olan bir alanıdır. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, sanat ve tasarım ağırlıklı derslerin yer aldığı, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştüren bir yapıya sahiptir. Bölüm, yeni reklam tasarımı ve iletişim biçimlerini içinde barındırırken temel iletişim teorileri ve disiplinlerarası yenilikçi yaklaşımlardan beslenir.

 

Reklam tasarımı, günümüzün ileri endüstri toplumlarında bir iletişim dili olarak gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle Bölümümüz çok boyutlu ve değişken yaratım sürecini yenilikçi bir bakış açısıyla ele almaktadır. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, deneyimli akademisyenlerin yanı sıra sektörden reklamcılarla da öğrencilerimizin reklam tasarımı alanında bilgi, beceri ve yetkinlik edinerek başarıya ulaşmalarını hedeflemektedir.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş