1Editedbw
Duyurular

2020 Yılında Deneme Erişimine Açılan Veri Tabanları

Felsefe (Philosophy Documentation Center – PDC) veritabanı;

Erişim Bağlantısı; https://www.pdcnet.org/mypdc

Felsefe ve Felsefe ile ilgili tüm bilim dallarını, uygulamalı etik ve ilahiyat alanlarında yayımlanan 219 akademik e-derginin yanı sıra, seri kitaplar, konferans bildirileri, vb. kaynakları içerir.

130.000’den fazla makalenin yer aldığı koleksiyon, konusunda en yetkin veri tabanlarından birisidir.

PDC Felsefe veritabanı, COUNTER uyumlu kullanım istatistiği ve Metadata, DOI, CrossRef desteği sağlar.

Bu veritabanında yer alan elektronik dergiler başka hiçbir veritabanında mevcut değildir ve çakışma yoktur.

PDC koleksiyonunda yer alan tüm e-dergiler, EDS, Summon, Primo servisleri tarafından da taranabilmektedir.

Örnek konu başlıkları:

• Analitik Felsefe

• Antik Çağ Felsefesi

• Bilim Felsefesi

• Çağdaş Felsefe

• Eğitim Felsefesi

• Felsefe Tarihi

• Gençler için Felsefe

• İlahiyat

• İş ve Profesyonel Etik

• Sosyal ve Politik Felsefe

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş