Kampus1Editedbw
Duyurular

Covid-19 Tedbirlerine Dair 30/03/2020 Tarihinde Alınan Sokağa Çıkma Yasağına Dair Uygulanacak Kurallara İlişkin Genelge II

COVID-19 TEDBİRLERİNE DAİR 30/03/2020 TARİHİNDE ALINAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DAİR UYGULANACAK KURALLARA İLİŞKİN GENELGE II

 1. 22/03/2020 tarihinde Fasıl 156’nın 2 ve ilgili maddeleri gereğince Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasak 23/03/2020 tarihinde saat 00:00’da yürürlüğe girmiş olup 14 gün süre ile yürürlükte kalacaktır.
 2. 30/03/2020 tarihinde Fasıl 156’nın 2 ve ilgili maddeleri gereğince Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’ne ek olarak, 31/03/2020 tarihinden 10/04/2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir.
 3. 30/03/2020 tarihli Emirname’ye göre; gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar sokağa çıkmak yasaktır.
 4. Bakanlar Kurulu, ilgili emirname ile aşağıda belirtilen ve bugüne kadar Bakanlar Kurulu ile faaliyette bulunmasının zaruri ve elzem olduğu kabul edilen özel ve kamu sektörleri ile bu sektörlerin gece (21.00 – 06:00) çalışması zorunlu olan çalışanları, görev saatleri içerisinde bu emirnamedeki yasaktan muaf tutmuştur. Şöyle ki;
  1. Gece çalışması zaruri olan hizmetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı sektörde çalışanlara, kurumları tarafından gece vardiyasında (21:00 – 06:00) çalıştıklarına dair izin/görev kağıdı verilecektir.
  2. Marketler, fırınlar (imalat bölümü hariç), kasaplar, petrol istasyonları, balık satıcıları 31/03/2020 tarihinden 10/04/2020 tarihine kadar en geç 20:00’de iş yerlerini kapatmak zorundadırlar.
  3. Gece çalışması zorunlu olup üretimin devamı için aciliyet ve zorunluluk gerektiren özel işletmeler ise; fırınların imalat bölümü, özel güvenlik hizmetleri, 21:00 – 06:00 arası çalışması zorunlu olan arıcılar, hayvansal üretim, süt sağım ve nakliyesi, özel medya kuruluşlarının gece çalışan vardiya ekibi, özel üniversitelerin gece çalışan yurt hizmetleri, GSM ve iletişim arıza ve destek hizmeti veren kurumlar, narenciye paketleme, taşıma, profesyonel balık üreticileri, özel klinik ve özel hastaneler, un ve su fabrikalarının gece vardiya personeli vb. olup, özel sektör işverenlerinin gece 21.00 – 06:00 arası çalışanlarına hangi işletmesinde ne maksatla ve gece hangi saatlerde çalıştığına dair görev kağıdı vermesi zorunludur.
  4. “c” maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve fakat çalışmasının zorunlu olduğu talebinde bulunan işletmelerin ilgili ilçe kaymakamlık ve/veya polis karakolundan izin alması zorunludur.
 5. Tüm sektör çalışanları, kendilerine verilen özel izin/görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar. Emirnameye aykırı davrananlar suç işlemiş olurlar ve bir yıla kadar hapis cezası veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş