1Editedbw
Duyurular

Konferans

ÇAĞRI DAVETİ

Bölünmüş Kıbrıs’ta Kültürel Mirasın Kaydedilmesi, Korunması ve Araştırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar: Sorunlar ve Fırsatlar

23-24 Eylül 2019 / ARUCAD, Girne

Son kırk küsur yıl süresince, Kıbrıs’ta tarihi alanlar ve anıtların araştırılması kadar korunması da adaya hâkim olan bölünmüşlüğün sonucunda farklı yönlerde gelişmiştir. Adanın güneyi uluslararası anlamda desteklenen ve organize edilen projeler ışığında genelde iyi bir şekilde yönetilip etraflıca araştırılırken, kuzeyin tamamen göz ardı edildiği  görülmektedir. Ada üzerindeki bu orantısız araştırma yoğunluğu genelde yasal ve etik endişelerin neticesinde ortaya çıkmıştır. Sonucu ise geri alınamaz maddi ve manevi zararlar şeklinde olmuştur. Neredeyse yarım yüzyıldır süren bu durgunluk ve göz ardı edişten öğrenilen ana ders ise yeni yaklaşımlara ivedilikle ihtiyaç olduğudur.

Koruma ve karanlık miras üzerine odaklanmış uluslararası düzeyde desteklenen az sayıda çift toplumlu projenin varlığı bu noktada bizlere kültürel mirasının diğer alanlarında da bazı yaklaşım değişikliklerinin mümkün olduğunu göstermektedir.

Zorluk ve baskılara rağmen, kuzeydeki bazı akademisyenler kurtarma kazıları ile açığa çıkmış olan yapılar ve eserleri çalışmak için projeler yürütmekte ve yerel müzeler ile işbirliği yapmaktadır. Yine de tüm bunlar, uluslararası araştırmaların dışında bırakılmak yanında kendi aralarında da örgütlenemeyen bireysel girişimlerden öteye gidememektedir. Bu bağlamda, bu konferans arkeoloji, sanat tarihi, kültürel çalışmalar, kültürel miras Yönetimi ve sanat hukuku alanında çeşitli araştırma ve uygulamaları kabul etmektedir. Konferansın amacı arkeologlar, sanat tarihçiler, hukuk uzmanları, yetkililer ve karar vericileri bir araya getirerek bölünmüş Kıbrıs’taki ortak kültürel mirasın gelişimi için deneyimlerini ve yeni fikirlerini paylaşmalarını sağlamaktır.

Sunumlar İngilizce gerçekleştirilecektir. Katılımcıların 20 dakikalık sunumlarının özetlerini Mayıs ortasına kadar ulaştırması memnuniyetle beklenmektedir.

Dr. Hazar KABA                Prof. Dr. Marko KIESSEL            Prof. Dr. Lâtife SUMMERER

(ARUCAD Research Center)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Νέες προσεγγίσεις στους τομείς της καταγραφής, διαφύλαξης και μελέτης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διαιρεμένη Κύπρο:

Προβλήματα και προοπτικές

23-24 Σεπτεμβρίου 2019 / ARUCAD, Κηρύνεια

Στη διάρκεια των τελευταίων 45 χρόνων, η έρευνα και η προστασία των ιστορικών χώρων και μνημείων της Κύπρου δεν ακολούθησε ενιαία κατεύθυνση εξαιτίας της διαίρεσης του νησιού. Στο νότιο τμήμα, η καλή διατήρηση και η μελέτη των μνημείων διευκολύνονται χάρη σε αρκετά διεθνή προγράμματα. Το βόρειο όμως τμήμα είναι παραμελημένο. Για την ανισότητα της κατανομής της έρευνας στο νησί προβάλλονται νομικοί και ηθικοί λόγοι. Το αποτέλεσμά της είναι, ωστόσο, ανεπανόρθωτες απώλειες υλικού και πληροφοριών.

Αν κάτι μπορεί να διδάξει η πολιτική της επί μισό περίπου αιώνα απραξίας και παραμέλησης είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπους προσέγγισης. Ορισμένα διακοινοτικά προγράμματα με διεθνή υποστήριξη που αφορούν την συντήρηση και την «ζοφερή» πολιτιστική κληρονομιά (dark heritage) δείχνουν ότι η αλλαγή μεθόδων είναι εφικτή και σε άλλους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παρά τις δυσκολίες και τις κυρώσεις, ορισμένοι πανεπιστημιακοί με έδρα το βόρειο τμήμα του νησιού διεξάγουν ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζονται με τοπικά μουσεία για τη μελέτη υλικού που προέρχεται από σωστικές ανασκαφές. Πρόκειται ωστόσο για ατομικές προσπάθειες με μικρή σύνδεση μεταξύ τους, που δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη διεθνή έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό, το συνέδριο επιθυμεί να παρουσιάσει μελέτες και μαρτυρίες καλής πρακτικής στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης, των πολιτιστικών σπουδών, της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαίου. Σκοπός μας είναι να φέρουμε κοντά αρχαιολόγους, ιστορικούς της τέχνης, εξειδικευμένους νομικούς, κρατικούς λειτουργούς και πρόσωπα υπεύθυνα για την χάραξη πολιτικής, προκειμένου να ανταλλάξουν δεδομένα, γνώσεις και ιδέες σχετικά με την μελλοντική ανάπτυξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της διαιρεμένης Κύπρου.

Γλώσσα των ανακοινώσεων θα είναι η αγγλική. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν περίληψη της (εικοσάλεπτης) ομιλίας τους μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Dr. Hazar KABA Prof. Dr. Marko KIESSEL Prof. Dr. Lâtife SUMMERER

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş