1-01

2023 Jan-Feb Issue

1-01

A Lock of Hair...

Dr. Tuğçe Arslan

Modern Dansın Öncüleri2-01

Pioneers of Modern Dance

Asst. Prof. Dr. Handan Ergiydiren Doğan

Yayın Kurulu/Editorial Board:
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Dr. Huri Yontucu Öğr. Gör. Derya Ulubatlı, Öğr. Gör. Güneş Kozal, Mert Emirkul, Oya Yaşarcan Silbery, Özge Atasoy

Grafik Tasarım/Graphic Design:
Oya Silbery

Kapak Resmi/Cover Image: FRAKTURA

Çeviri/Translation:
Robert Allison, İngilizce Hazırlık Okulu/ English Preparatory School
Yayımcı/Publisher: ARUCAD, Girne/Kyrenia

Baskı/Print:
Comment Grafik ve Matbaacılık, Girne/Kyrenia

© ARUCAD Oca-Şub23/Jan-Feb23 www.arucad.edu.tr

Staff Login Student Login