Kampus1Editedbw
Etkinlikler

ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışması: İklim Krizini Durdurabiliriz

Etkinlik Bilgileri

Tarih
15 Temmuz 2022
Saat
00:00
Lokasyon
Online

İklim Krizini Durdurabiliriz!

Gezegenimizi ve ev sahipliği yaptığı milyarlarca yaşamı, iklim krizininin yıkıcı etkinlerinden kurtarabiliriz. Fakat bir yerden başlamamız gerek. Peki siz dünyayı bu konuda nasıl uyarırdınız?

ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışması’nda bu soruya gençlerin gözünden bir cevap arıyoruz.

Konusu:

Geçtiğimiz son birkaç senenin uluslararası en çok tartışılan konularından biri de şüphesiz iklim krizidir. Tüm dünyanın iklim krizinden zarar göreceği öngörülmektedir. Kuraklık, orman yangınları, küresel ısınma gibi doğrudan ilişkili gelişmeler, iklim krizi konusunda geç kalmış olabileceğimizin göstergeleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum dünya politikasının karar mekanizmasını da ihtiyatlı düşünmek durumunda bırakmaktadır. Kimi bilim insanları bunun artık önüne geçilemeyecek bir dünya problemi olduğu kanısındayken, kimileri hâlâ Dünya için yakın gelecekte umut vadeden işler yapılabileceği düşüncesinde yoğunlaşıyor. Merak ettiğimiz, siz olsaydınız yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Türkiye’yi ve tüm dünyayı bu konuda nasıl uyarırdınız?

 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) olarak bu soruya gençlerin gözünden bir yanıt arıyoruz ve “İKLİM KRİZİNİ DURDURABİLİRİZ” isimli yarışmayı, genç neslin iklim değişikliği sorunu karşısındaki duyarlılıklarını tartmak, Dünya’nın yakın geleceğine karşı bakış açılarını gözlemlemek ve aynı zamanda yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ve onlara sanatsal açıdan yeni vizyonlar kazandırabilmek adına Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liseler arasında bir tasarım yarışması düzenliyor.

 

Amacı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan lise öğrencilerinin, farklı disiplinler aracılığıyla, iklim krizi ile ilgili farkındalık oluşturacak fikir ve sanat eserleri üretmelerini teşvik etme ve küresel ısınmaya bir kez daha dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

 

Türü:

Tasarım Yarışması

 

Kapsamı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan tüm lise öğrencileri katılabilir.

 

Genel Katılım Şartları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Jüri üyeleri ve/veya birinci dereceden yakınları yarışmaya katılım gösteremezler.
 • Öğrenciler çalışmalarını hazırlarken görsel sanat alanından diledikleri disiplinlerden faydalanabilirler (resim, fotoğraf, video, dijital boyama, afiş, çizgi roman, seramik, heykel).
  • Herhangi bir kâğıda veya yüzeye uyguladıkları çalışmaları, akıllı telefonla fotoğrafını çekerek yarisma@arucad.edu.tr e-posta adresine göndermeleri yeterli olacaktır.
  • Eğer çalışma bilgisayar ortamında hazırlanmışsa tasarım jpeg., video ise mp4, seramik veya heykel ise fotoğrafları çekilerek jpeg formatında gönderilmelidir.
  • Öğrenciler çalışmalarını, istedikleri boyutta herhangi bir kâğıda, herhangi bir yüzey üzerine ya da 3 boyutlu kurgular halinde hazırlayabilirler.
  • Video içerikler 1080p veya 720p çözünürlükte olmalı, süresi 1 dakikayı aşmamalıdır.
 • Katılımcılar, farklı disiplinlerde hazırladıkları çalışmalarla yarışmaya en az 1 ile en fazla 5 adet arasında çalışmayla katılabilirler.
 • Yarışmaya katılım eserlerin, e-posta yoluyla yarisma@arucad.edu.tr adresine gönderilmesi ile gerçekleşecektir.
  • E-postada katılımcıların ad-soyadları, okulları, iletişim bilgileri, çalışmalarıyla birlikte yer almalıdır.
 • Kapsam ve tema dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özgün olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yalnızca 15 Mart 2022 – 15 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin haklarının; başka kişi, kurum veya kuruluşlarda bulunmaması gerekir.
 • Yarışmaya e-posta ile gönderim aşamasındaki gecikme ya da oluşabilecek zaruriyetlersorumluluğumuz dışındadır.
 • Yarışmanın dili Türkçe ve İngilizcedir. (İngilizce video içeriklerde Türkçe altyazı gerekmektedir)
 • Herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını destekleyen, siyasî amaçlara hizmet eden, her türlü̈ fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
 • Eserler yarisma@arucad.edu.tr e-posta adresine ulaştırılarak, üniversitenin sunucularında depolanacaktır.
 • Katılım gösterenler şartnameyi kabul etmiş sayılmaktadır.

Eserlerin Yayımlanması ve Telif Hakkı:

 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş̧ sayılır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) sorumlu değildir.

Başvuru E-Postasında Olması Gereken Bilgiler:

 • Adı – Soyadı
 • Okulu
 • Sınıfı
 • İlgi alanları
 • Telefon numaraları
 • Eser veya eserler

Değerlendirme:

 • Yarışmaya katılacak eserler, Jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.

 

Jüri Üyeleri:

 • Prof. Dr. Nur Onat – Sanat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Turan Aksoy – Sanat Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Nuran Öze – Enstitü Müdürü, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
 • Doç. Dr. Eser Keçeci – Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı – Mimarlık Bölüm Başkanı

Yarışma Sonuç Duyurusu:

Yarışma sonuçları arucad.edu.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

 

Ödül Töreni:

 • Ödül töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacaktır.
 • Ödül törenine katılacak kazanan öğrenci, velileri ve liselerini temsil edecek olan öğretmenlerin uçak ve konaklama masrafları ARUCAD tarafından karşılanacaktır.
 • Ödüller çek olarak teslim edilecektir.

Yarışma Takvimi:

Yarışma Duyurusunun Yapılması

15 Mart 2022

Eserlerin Teslim Edilmesi için Tarih Aralığı

15 Mart 2022 15 Temmuz 2022

Ödüller:

Kazanan öğrencilere verilecek olan ödüller:

 

Birinci

10.000 ₺

İkinci

7.500 ₺

Üçüncü

5.000 ₺

Jüri Özel Ödülü

2.500 ₺

Jüri Özel Ödülü

2.500 ₺

Sosyal Medya Ödülü

2.500 ₺

 

Ayrıca ARUCAD tarafından, yarışmayı kazanan öğrencilerin okullarının resim atölyesineaşağıda belirtildiği şekilde katkı yapılacaktır:

Birinci

5.000 ₺

İkinci

3.000 ₺

Üçüncü

2.000 ₺

 • Kazanan öğrencilerin ödülleri kendilerine, okullarına yapılacak katkı öğretmenlerine takdim edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri:

 • Tema: eserin ilgili temaya uygun olması
 • Estetik: eserin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük, çekicilik, duygulara hitap
 • Özgünlük: eserin fikir ve konsept çerçevesinde benzersiz olması
 • Yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olması
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş