Arucad Cover 2
Etkinlikler

ARUCAD 4. Liseler Arası Tasarım Yarışması: Zaman Yolculuğu

Etkinlik Bilgileri

Tarih
1 Şubat 2023
Saat
00:00
Lokasyon
Online

ARUCAD 4. LİSELER ARASI TASARIM YARIŞMASI

ZAMAN YOLCULUĞU

 

Konusu:

Uzay zaman dokusunda bir solucan deliği açıp istediğimiz zamana gidebilmeyi hep hayal etmişizdir. Matematiksel olarak mümkün olan bu olguyu sanatsal olarak sen nasıl değerlendirip yorumlardın?

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) olarak bu soruya gençlerin gözünden bir yanıt arıyoruz ve “ZAMAN YOLCULUĞU” isimli yarışmayı, genç neslin yaratıcı bakış açılarını ortaya çıkarmak ve onlara sanatsal yeni vizyonlar kazandırabilmek adına Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liseler arasında bir tasarım yarışması olarak düzenliyoruz.

 

Amacı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan lise öğrencilerinin, farklı disiplinler aracılığıyla, zaman yolculuğu gibi geniş kapsamlı bir konuda yaratıcılıklarını göstermeleri, fikir ve sanat eserleri üretme arasındaki bağlamı görmeleri hedeflenirken ilgili öğrencileri sanata teşvik etmek amaçlanmaktadır.

 

 

Genel Katılım Şartları:

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
Yarışmaya katılmak isteyen her öğrenci veli izin belgesini doldurmak ile yükümlüdür.
Yarışma kapsamında katılımcılardan alınan kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, yarışma değerlendirme ve ödül dağıtım sürecinin sonunda tamamen silinecektir.
Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Engelli öğrencilere engellerini bildirmeleri koşuluyla katılım sürecinde tüm destek ARUCAD tarafından sağlanacaktır.
Seçici Kurul Üyeleri ve/veya birinci dereceden yakınları yarışmaya katılım gösteremezler.
Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılım Şartları:

Tasarımların özgün ve yarışma temasına uygun olması gerekmektedir.
Öğrenciler çalışmalarını hazırlarken görsel sanat alanından diledikleri disiplinlerden faydalanabilirler (resim, fotoğraf, video, dijital boyama, afiş, çizgi roman, seramik, heykel).
o Herhangi bir kâğıda veya yüzeye uyguladıkları çalışmaları, akıllı telefonla fotoğrafını çekerek yarisma@arucad.edu.tr e-posta adresine göndermeleri yeterli olacaktır.
o Eğer çalışma bilgisayar ortamında hazırlanmışsa tasarım jpeg., video ise mp4, seramik veya heykel ise fotoğrafları çekilerek jpeg formatında gönderilmelidir.
o Öğrenciler çalışmalarını, istedikleri boyutta herhangi bir kâğıda, herhangi bir yüzey üzerine ya da 3 boyutlu kurgular halinde hazırlayabilirler.
o Video içerikler 1080p veya 720p çözünürlükte olmalı, süresi 1 dakikayı aşmamalıdır.
Katılımcılar, farklı disiplinlerde hazırladıkları çalışmalarla yarışmaya en az 1 ile en fazla 5 adet arasında çalışmayla katılabilirler.
Yarışmaya katılım eserlerin e-posta yoluyla yarisma@arucad.edu.tr adresine gönderilmesi ile gerçekleşecektir. E-postada katılımcıların ad-soyadları, okulları, iletişim bilgileri, çalışmalarıyla birlikte yer almalıdır.
Her katılımcı sadece bir tasarım ile katılabilir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığım diğer hususlar ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. Yarışmaya gönderilen tasarımların, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.
Kapsam ve tema dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Özgün olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yalnızca 1 Şubat 2023 31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
Yarışmaya gönderilen eserlerin haklarının; başka kişi, kurum veya kuruluşlarda bulunmaması gerekir.
Yarışmaya e-posta ile gönderim aşamasındaki gecikme ya da oluşabilecek zaruriyetler sorumluluğumuz dışındadır.
Yarışmanın dili Türkçe ve İngilizcedir (İngilizce video içeriklerde Türkçe altyazı gerekmektedir).
Eserler yarisma@arucad.edu.tr e-posta adresine ulaştırılarak, Üniversitenin sunucularında depolanacaktır.
Katılım gösterenler şartnameyi kabul etmiş sayılmaktadır.

Eserlerin Yayımlanması ve Telif Hakkı:

Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Katılımcıların kişisel bilgileri ilgili kişinin rızası olmaksızın paylaşılmayacak veya çoğaltılmayacaktır.
Eserlerin basımı ve yayın yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak ARUCAD yarışma faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı materyaller, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için eserlerin telif hakkını kullanabilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) sorumlu değildir.

Başvuru E-Postasında Olması Gereken Bilgiler:

Adı – Soyadı
Okulu
Sınıfı
İlgi alanları
Telefon numaraları
Eser veya eserler

 

Değerlendirme:

Yarışmaya katılacak eserler, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurul’a aittir.
Yarışma tarihlerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihleri arucad.edu.tr adresinden ya da ARUCAD’a ait sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.
Seçici Kurul Üyeleri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.

Seçici Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Nur Onat – ARUCAD Sanat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turan Aksoy – ARUCAD Sanat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nuran Öze –Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Eser Keçeci – Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı – Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

 

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

Seçici kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

1. TEMA (30 Puan); Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması.
2. ÖZGÜNLÜK (15 Puan); Tasarım önerisinin özgün olması.
3. TASARIMIN MALZEME KULLANIMI İLE UYUMU (20 Puan); Tasarımın önerisinin kullanılan malzeme ile teknik açıdan amacına uygun olması.
4. ESTETİK (20 Puan); Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması, görsel bütünlük, çekicilik, duygulara hitap vs.
5. TEKNİK YETERLİLİK (15 Puan); Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.

        TOPLAM 100 PUAN

Yarışma Sonuç Duyurusu:

Yarışma sonuçları arucad.edu.tr adresinden ve resmî sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

 

Ödül Töreni:

Ödül töreni, 15 Mayıs 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacaktır.
Bütçe AREKAV tarafından karşılanacaktır.
Ödül törenine katılacak kazanan öğrenci, velileri ve liselerini temsil edecek olan öğretmenlerin uçak ve konaklama masrafları ARUCAD tarafından karşılanacaktır.
Ödüller çek olarak teslim edilecektir.

Yarışma Takvimi:

Yarışma Duyurusunun Yapılması

1 Şubat 2023

Eserlerin Teslim Edilmesi için Tarih Aralığı

1 Şubat 2023 31 Mart 2023

Jüri Değerlendirmesi

4 Nisan 2023 17 Nisan 2023

Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi

20 Nisan 2023

Ödül Töreni

15 Mayıs 2023

Ödüller:

Kazanan öğrencilere verilecek olan ödüller:

Birincilik Ödülü

10.000 ₺

İkincilik Ödülü

7.500 ₺

Üçüncülük Ödülü

5.000 ₺

Jüri Özel Ödülü

2.500 ₺

Jüri Özel Ödülü

2.500 ₺

Ayrıca ARUCAD tarafından, yarışmayı kazanan öğrencilerin okullarının resim atölyesineaşağıda belirtildiği şekilde katkı yapılacaktır:

Birinci

5.000 ₺

İkinci

3.000 ₺

Üçüncü

2.000 ₺

Kazanan öğrencilerin ödülleri kendilerine, okullarına yapılacak katkı öğretmenlerine takdim edilecektir.
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş