Ses Sanatları Tasarımı
Fakülteler

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, disiplinlerarası bir anlayışla tüm yaratıcı sanatlara odaklanan Üniversitemizin, performansa dayalı sanatlarla ilgili akademik birimidir. Amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok kültürlü dinamik atmosferinin kalbinde, öğrencilerimizin yeni düşünme biçimleri ve ifade teknikleri geliştirerek, yüksek seviyeli sanatsal yapıtlar üretmelerine elverişli, yaratıcı kişilikleri ile toplum ve sanat arasında canlı bağlar kurmaları için, esinlendirici ve teşvik edici bir eğitim ve paylaşım ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin günümüzün sanatını oluştururken, yerel ve tarihi kültürel birikim ile beslenmeleri, kendi özgün anlatı biçimlerini keşfederek ilerlemeleri temel ilkelerimizdir. Bunların yanısıra; paylaşımcı, işbirliğine dayalı yaratım ortamlarını deneyimlemeleri, yerel sanat ortamına katkılarıyla birlikte dünya genelinde de sanat-kültür ortamlarında görünür olmalalarını sağlamak üzere rehberlik etmek de fakültemizin önemli hedefleridir.

HASAN ERKEK

Sanatçının yetişmesinde, doğuştan getirmiş olduğu yeteneğinin mi, aldığı eğitimin mi, yoksa edindiği sanatsal ve kültürel birikimin mi daha etkili olduğu hala tartışılan bir konu. Bununla birlikte, her sanatın öğretilebilir ve öğrenilebilir yanlarının bulunduğu artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bunun yanı sıra, her sanatın bir geleneği olduğundan, o gelenek öğrenilmeden, üzerine yeni bir tuğla konamayacağı da çok açık. Aksi halde, herkes sanatı kendisiyle başlatırdı ve mağara devrinden ileriye bir adım bile atılamazdı.

Yetkin sanatçılar yetiştirmek için yeteneği (sevilen sanat alanındaki potansiyel) dışlamıyoruz. Tersine, o yetenekli adayları arıyor ve onları geliştirmek için tüm gücümüzü seferber ediyoruz. Akılcı, bilimsel yöntemlerle, seçilen sanat alanındaki geleneği kısa sürede ve dizgesel bir biçimde aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, sanatçı adaylarını aktarılacak bilgileri ezberleyip depolayacak gençler olarak görmüyoruz. Onları gelenekten yararlanmaya yönlendirirken, her birine eleştirel bakış açısı kazandırmaya gayret ediyor, böylece geleneği de sorgulayarak geleceği kurmaya davet ediyoruz.

Her sanatçı adayı, ilgisi, zekası, algılaması ve yorumuyla bizim için biriciktir, tektir. Her adayın sahip olduğu potansiyeli saptamak, onu geliştirmenin ve dönüştürmenin yollarını keşfetmek, birlikte eşsiz bir yolculuğa çıkmak gibidir. O tadına doyum olmaz yolculukta, yalnız onlar değil, biz de çok şey öğreniyoruz. Kılavuz olmaya çalıştığımız bu yolculukta, öğrencilerimizin ayak izlerimize basmamalarını özellikle öneriyoruz. Kendi ayaklarının farkına varmalarını, özgün adım atışlarını bulmalarını arzu ediyoruz. Bize benzemeleri için değil, kendilerini bulmaları, daha da önemlisi birer sanatçı olarak kendilerini gerçekleştirmeleri için onları esinlemeye çalışıyoruz.

Çağdaş bir sanat eğitimi-öğretimi gerçekleştirmek için çağdaş değerleri kendimize pusula yapıyoruz. Evrensel değerleri benimsemiş üniversitemize, fakültemize gelen sanatçı adaylarının birer birey olduklarının bilincindeyiz. Onların haklarına saygı duymayı görev sayıyoruz. Henüz öğrenciyken dünyayla bağ kurmalarının hazırlığını yapıyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir eğitim ortamında, sanat üreterek başarıyı ve mutluluğu birlikte kucaklayacağımıza inanıyoruz. Kıbrıs Adasındaki tek sanat üniversitesi olan ARUCAD’da sanatsal yüzgeçlerimizi, kanatlarımızı güçlendirip dünyaya etkili bir biçimde açılmayı amaçlıyoruz.

Amacımızı gerçekleştirmek için, programlarımız, eğitim kadromuz, fakülte çalışanlarımız hazır. Bu yolculukta aramıza katılacak öğrencilerimizle dünyaya sanat ateşi taşımak için sabırsızlanıyoruz.

Prof. Dr. Hasan ERKEK

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş