1Editedbw-3
Haberler

ARUCAD ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile bilimsel, sanatsal, sosyal, araştırma ve kültürel alanlarda işbirliği yapılmasını amaçlayan bir protokol imzaladı. Bu önemli işbirliği, her iki üniversitenin akademik ve kültürel faaliyetlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Protokol kapsamında, ARUCAD Tasarım Fakültesi’ne bağlı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı Peyzaj Mimarlığı Bölümü arasındaki işbirliğine  odaklanılacak. Bilimsel ortak çalışmalar, sempozyum, kongre, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılar ile sergi ve uygulamalar (tasarımlar, alan çalışmaları ve destinasyonlar) için yıllık ve dönemlik etkinlikler yapılması planlanıyor. Bu araştırmalar ve etkinlikler, her iki üniversitenin öğrencileri ve akademisyenleri için yeni projelerin ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyacak.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş