Kampus1Editedbw
Haberler

ARUCAD Öğretim Üyesinin editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu’nun editörlerinden olduğu ‘Boundaries and Restricted Places’ (Sınırlar ve Yasak Yerler) isimli kitap yayınlandı.

Beş yılı aşkın bir sürede hazırlanan kitabın editörlüğünün ARUCAD Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu ve Yunanistan Tesalya Üniversitesi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bölümü, Şehir Planlama ve Yönetimi Profesörü Konstantinos Lalenis tarafından üstlenilmesi, iki toplumlu ve çok kültürlü olması açısından büyük önem taşıyor.

Eserde Avrupa’nın son bölünmüş başkenti Lefkoşa, hem sanatsal hem de mekânsal olarak, şehircilik kapsamında tartışılıyor. Kitapta sınırları, girilemeyen ve erişilemeyen mekân ve mekan ötesini – mezarlıklar ve film- sadece şehirciler değil, sanatçılar ve tarihçiler da ele alıyor ve şehrin bu durumunu birçok farklı alanda deneyimlemeye sunuyor. Kitap ayrıca şehircilik için yeni bir terim de kazandırıyor: The Immured Space (kendi kontrolümüzün dışında bizi sıkıştıran mekanlar).

Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu ve Prof. Konstantinos Lalenis’in editörlüğünü yaptığı, Edward Elgar yayınevinden çıkan ve 304 sayfadan oluşan kitap, şehircilik ve Kıbrıs için önemli bir kaynak olma niteliğine sahiptir.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş