1Editedbw
Haberler

ARUCAD Press İlk Bilimsel Kitabini Çıkardı

ARUCAD Press, ‘New Approaches Toward Recording, Preserving and Studying Cultural Heritage in Divided Cyprus: Problems and Opportunities/ Bölünmüş Kıbrıs’ta Kültürel Mirasın Kaydedilmesi, Korunması ve Araştırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar: Sorunlar ve Fırsatlar” adlı ilk bilimsel kitabını yayınladı. Kitap, Kıbrıs’ın Kültürel Mirasının geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili çeşitli ve karmaşık temaları ele alan Kıbrıslı ve yabancı yazarların kaleminden on dokuz makaleyi içeriyor.

2019 yılında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) düzenlenen uluslararası katılımlı aynı isimli konferansın sonucu olarak yayınlanan kitabın editörlüğünü, Prof. Dr. Latife Summerer, Prof. Dr. Marko Kiessel ve Doç. Dr. Hazar Kaba yaptı.  Almanya, İngiltere, İsveç, İtalya, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Kıbrıs’ın her iki yanından bilim insanlarını bir araya getiren Konferansta, Kıbrıs Adasının kültürel mirasına ilişkin verimli sunumlar yapılmıştı.

Söz konusu yayın Adanın ortak Kültürel Mirasına değer veren, çözümün ancak mevcut siyasi ve akademik statükonun yarattığı zorluklara yönelik ileri düzey bir akademik tartışma ile gerçekleşebileceğine inanan akademisyenler ile araştırmacıların çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Kitabın amacı, yeni yollara ve fırsatlara yol açan bilimsel odaklı bir “yeniden düzenlemeyi” farklı yaklaşımlarla kavramsallaştıran, Ada çapında kapsamlı bir siyasi çözümün yokluğunda bile, miras alanlarının sofistike bir şekilde araştırılması, dikkatli bir şekilde korunması ve uluslararası yayınlanmasının nasıl mümkün olabileceğini dile getirmektir.

Kitap, editörleri tarafından özünde her biri Kıbrıs’ın Kültürel Mirasının geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili çeşitli ve karmaşık temaları ele alan Kıbrıslı ve yabancı yazarların kaleminden on dokuz makale şeklinde düzenlenerek ARUCAD Press tarafından uluslararası araştırmacıların yanında geniş kitlelerin de ilgisine sunuldu.

 

 

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş