Arucad Cover 1

KOMET Gürkan Çoşkun

‘Benim resmim düşseldir çünkü dünyaya bakışım da öyle.’

(1941, Çorum-25 Eylül 2022, İstanbul)

Özge Atasoy


Komet (kuyruklu yıldız) ismini kullanan ressam ve şair Gürkan Çoşkun, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1941’de Çorum’da dünyaya gelen Gürkan Çoşkun, Çorum Lisesi’ni bitirdikten sonra eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde devam etti. 1971’de devlet bursu ile Fransa’ya giden sanatçı burada Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde eğitim gördü ve ilk sergisini 1974’de Fransa’nın Rouen kentinde açtı. Yaşamını İstanbul ile Paris arasında sürdürmüş olan sanatçı, Türkiye’de on beş, Paris’te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel’de ise birer kişisel sergi açtı. Ayrıca, birçok uluslararası sergide eserleriyle yer aldı. 2021 yılında İstanbul Dirimart’ta açtığı ‘Resim Sergisi’ sanatçının son sergisi olmuştur.

Eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer almaktadır.

Rönesans öncesi İtalyan sanatını, Pompei resimlerini ve İtalyan Primitifleri’ni yakından incelemiş ve bunların belirli yönlerinden etkilenmiş olan sanatçı, bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu, ancak gerçekçilikle de bağlarını koparmayan yapıtlar üretmiştir.

1970’lerin ortalarına doğru eski resimlerindeki anlamlar ve psikolojik atmosferle devamlılık gösteren yapıtlar üretmeye başlamıştır. Ancak bu yıllardan başlayarak köylü ve kentlisiyle Türk tipinin yerini Batılı tipler, düzensiz kalabalık grupların yerini de tek figürlerle ikili ya da üçlü figür grupları almıştır. “Derede Üç Figür” (1976, İRHM) ve “İki Figürlü Kompozisyon” (İRHM) bu dönem yapıtlarına örnek gösterilebilir. Daha önceleri içedönük bir anlam taşıyan ölüm ve acı teması, bu yapıtlarında bilinçli olarak yaşayan bir anlatıma dönüşmüştür. Komet ana öğesi figür olan ve olayın bu öğeye bağlı olarak kurgulandığı resimlerinde gerek figürü, gerek olayı keskin çizgi, leke ve renklerle vurgulamaktadır.

Buna karşın figürün ve olayın yerleştirildiği ortam çok daha romantiktir ve sanatçı burada saydam bir boyama tekniği ve yumuşak renkler kullanarak karşıtlığı daha da belirginleştirmiştir. Yer yer bilinçli olarak kullandığı boya akıtmalarıyla resmin etki gücünü artırmıştır.

Sanatçı 1973’ten 1981’e değin sırasıyla Yeni-Romantik, Yeni-Dışavurumcu ve Post-Modernist anlatımların egemen olduğu resimler yapmış, bu eğilimlerin ardından bütünüyle kendine özgü, şiirsel bakışını sanatına yansıtan bir anlatıma ulaşmıştır. Bir yanıyla modern öncesi ressamlarla yakınlık kuran Komet, aynı zamanda Hitit, Asur medeniyetleri gibi eski Mezopotamya uygarlıklarının sanatından etkilenmiş bir sanatçıdır.

Genelde hayal ile gerçekliğin katmanları arasında gezinen ve görsellikle düşselliği harmanlayan eserler veren sanatçının çeşitli dergilerde yayımlanmış şiirleri, 2007 yılında ‘Olabilir Olabilir’ isimli kitapta toplanmıştır.

Kaynakça/Bibliography: •https://www.themagger.com/komet-ressam-gurkan-coskun/ •https://www.izmir.art/tr/ressam-komet-hayatini-kaybetti •https://www.alem.com.tr/roportajlar/komet-ile-yeni-sergisi-uze rine-soru-cevap-
•https://www.galerisoyut.com.tr/artist/komet/

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş