1Editedbw
Kurumsal

Değerler

  • Akademik Mükemmellik

ARUCAD, öğrenci merkezli ve üretim odaklı interdisipliner eğitim anlayışı ile değişen dünya ile bütünleşik düşünebilen, evrensel kültür değerlerini ilke edinen, küresel vatandaşlık bilincine sahip bireyler yetiştirme hedefini güçlü eğitim kadrosu, uluslararası akreditasyon standartlarına uygun müfredatları ve uluslararası işbirlikleri ile desteklemektedir.

  • Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünce

ARUCAD, mükemmeli ararken sorgulamaya, daha iyiyi ararken yaratıcılığa odaklanarak, toplumu etkilemek, geliştirmek  konusunda tutkulu olan sıra dışı düşünürlere, hayalperestlere ve uygulayıcılara ilham vermekte, onlarla birlikte meydan okumakta, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünmeyi teşvik etmektedir.

  • Sürdürülebilirlik

Üretim süreçlerinde, materyal kullanımında  ekolojik değerler gözetilmekte ve geleceğin bugünkü doğru yaklaşımlarla yaşanabilir olacağı unutulmamaktadır. ARUCAD, öğrenirken üretmek ve üretirken öğrenmeyi sürdürülebilir kılan, bir eğitim modeline sahiptir. 

  • Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılımcılık

ARUCAD çeşitliliğe değer vermekte, farklı bakış açılarının kendini özgürce ifade edebildiği bir ortamı teşvik etmekte ve farklılıklara saygı duymaktadır. Çeşitliliğin eğitim süreçlerinde hem yaratıcılığı hem de kaliteyi arttırdığına olan inancından dolayı, çeşitlilik olgusu ARUCAD’da eşsiz bir zenginlik ve güçlü bir varlık olarak kabul edilmektedir. Karşılıklı saygı, anlayış ve eşitlikçi yaklaşım ARUCAD’ın kurumsal varlığı açısından hayati önem taşımaktadır.

  • Toplumsal Etkileşim

ARUCAD, misyonunda belirtilen kültürel ve entelektüel açıdan topluma katkı koyma hedefi doğrultusunda, toplumsal gelişime olanak sağlayacak sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesine önem vermektedir. Toplumun sanatsal gereksinimlerini karşılamayı, sanat-tasarım ürünlerinin doğru değerler üzerinden toplumda yer edinmesini ve sürdürülebilir kalkınmada kültür ve sanatın önemini dikkate alarak toplum ile etkileşim içerisinde olmayı amaçlamaktadır.

  • Araştırma

ARUCAD, öğrencilerini sorgulamaya teşvik etmekte  ve onlara bilimsel araştırmaya olanak tanıyan bir akademik ortam sunarak bütünlüklü bir gelişimi gözetmekte, bununla birlikte akademisyenlerinin kariyer gelişimini destekleyerek, öğretim ve araştırma faaliyetlerini Üniversitenin misyon ve vizyonu ile uyumlu bir biçimde yürütmektedir. Üniversite bununla birlikte yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmekte ve buna olanak veren deneyim süreçleri sunmaktadır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş