1Editedbw
Kurumsal

Misyon ve Vizyon

Misyon

ARUCAD, sanat, tasarım ve iletişim disiplinlerinin geçişken niteliklerinden yararlanarak çağıngereksinimlerine yanıt verecek şekilde yaratıcı, eşitlikçi ve yenilikçi bakış açısına sahip biryüksek öğrenim ortamı yaratırken, kültürel ve entelektüel açıdan topluma katkı koymayıhedeflemektedir. ARUCAD doğal mirasa duyarlı, eleştirel bakış açısı ve evrensel etik değerleresahip bireyler yetiştirmektedir. Var olduğu tüm süreçlerde tasarım ve yaratıcılığı temel odağınaalan ARUCAD, toplumun sanatla entegrasyonunu geliştirecek olanaklara fırsat yaratmayımisyon edinmiştir.

Kuruluşundan itibaren öğrencilerinin deneyimleyerek üretmesine olanak sağlayan bir eğitimsürecini felsefe edinen ARUCAD, yaratmakta olduğu sanatsal ve kültürel birikimi topluma mirasbırakmayı amaçlamaktadır.

Vizyon

ARUCAD’ın vizyonu, küresel ile yereli; sanat, tasarım ve iletişim alanlarının güncel, yenilikçi, sorgulayıcı ve üretime dönük ortamında bir araya getirmektir.  Etik değerlerle donanmış, topluma hizmet anlayışını ilke edinmiş, çevre ve sürdürülebilirlik konularına duyarlı bireyleryetiştirmek üniversite vizyonunun temel ilkelerindendir. ARUCAD dönüştürülebilir becerilerinharmanlanarak bütünleştirildiği bir ekosistem içinde eğitim-öğretim ve araştırmayadisiplinlerarası bir anlayışla yaklaşan dünyanın sayılı tematik üniversitelerinden biri olmayıamaçlamaktadır.

ARUCAD, farklı coğrafya ve kültürlerden gelen öğrenci ve öğretim üyelerinin oluşturacağızengin çeşitlilik ile bölgedeki sanat ortamına katkı koymayı ve Kıbrıs adasını yeniden kültürelbir kavşak konumuna taşımayı amaçlamaktadır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş