1Editedbw
Yönetim

Mütevelli Heyeti Başkanı

DSCF9762

Bir sanat üniversitesinin altyapısını hazırlamak ve öğrenim ile üretim koşullarını ideal değerler üzerine inşa etmek apayrı bir akıl yürütme yordamını gerektirir. Sanat odaklı bir üniversite ortamına en uygun olan şey öğrencilerin bir yandan kuramsal bilgilerle donanırken diğer yandan da uygulama olanaklarını gerektiği gibi kullanabilmeleridir. Böyle bir dengeyi korumak elbette ki hem özverili bir çabayı hem de ekonomik olarak belirli bir külfeti gerektirir.
Bu açıdan bakıldığında maksimum hedeflerle yola çıkmanın günümüz koşullarında ne tür riskler taşıdığının farkına varmak zor olmaz. Sanat uygarlıksa, uygarlığın güzellikler adına alınan risklerden geçtiğinin de bilincinde olmalıyız. Bilinç, cesaret ve coşkunun tek bedene geldiği zaman ise üstesinden gelinmeyecek hedef kalmaz. ARUCAD sadece bir üniversite değil gölgesinde büyüyeceğimiz bir idealdir de.

Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın
Mütevelli Heyeti Başkanı
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş