Kampus1Editedbw
Yönetim

Rektör Yardımcısı (Akademik İşler)

DSC00789

ARUCAD olarak sanat, tasarım ve iletişim alanlarının sinerjisine inanarak çıktığımız yolda uygulama ve teorinin iç içe yürütüldüğü bir öğretim anlayışı ile hareket etmekteyiz. Teknolojinin de bir getirisi olarak rekabet ortamının hızla arttığı yükseköğrenim alanında, tema odaklı mükemmeliyetçilik yaklaşımımız ile 21. yüzyıl yükseköğretim alanı yeterlikler çerçevesini benimsediğimizi belirtir ve bu kapsamda öğrencilerimize sanat, tasarım ve iletişim alanlarında gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırırken, sorgulayabilen, özgür ve özgün düşünce yapısına sahip, yalnızca insana değil, her türlü canlıya, doğaya ve kültürel mirasa saygılı  bireyler yetiştirmeyi  hedeflemekteyiz. ARUCAD olarak toplumların sosyal, politik, çevresel ve teknolojik anlamda tarihsel birikimler üzerinde kurulduğunun farkında olarak, geçmiş değerlere sahip çıkarken, gelecek ile bütünleşmiş, yaratıcı ve entelektüel öğrenciler yetiştirmek arzusundayız.  Bu noktada ARUCAD deneyiminiz, sanat merkezleri, atölyeleri ve stüdyoları ile, sizlerin potansiyelinizi keşfetmenizi ve geleceğinizi şekillendirmenizi sağlayacaktır.

Prof. Dr. Nezahat Doğan
Rektör Yardımcısı
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş