1

Spiral Jetty ve Robert Smithson

Abdullah Öztoprak

(ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencisi)

Robert Smithson, 1938 ve 1973 yılları arasında yaşamış, post minimalist olarak da bilinen Amerikalı bir çağdaş sanatçıdır. Minimalizm, kara sanatı ve modernist dönemde yaşamıştır. Bilim kurgu, sanat tarihi ve fizyolojik teorilerle ilgili çok iyi bir geçmişi vardı ve bu onun yararınaydı. Çelik heykellerle de iyi bir ismi vardı. Spiral Jetty’nin tamamlanmasından 3 yıl sonra ölümü, Teksas’ta “Amarillo Rampası” olarak yakında çıkacak olan işinin çekimlerini yapmak için uçarken bir trajediydi. Ölümünden sonra eşi Nancy Hold, tamamlanmak üzere çalışmalarına devam etti. Bu durum, eserlerine gölge düşürse de, ölen eşinin eserlerine destek vermekten asla vazgeçmedi. Soyut Dışavurumculuk ve Pop Art’ın egemenliğine karşı çıkan Mark Rothko gibi Amerikalı sanatçılardan sanatsal olarak etkilendiği için, Smithson ve arkadaşları, sanat tarihinden ve konuyla ilgili yakın tarihli araştırmalardan referanslar alırken, minimal estetiği endüstriyel nitelikten çevreye çıkardılar onun konusuna bir tür anıtsal boyut olarak Spiral Jetty neden tarihi kalıntılar Stonehenge ve piramitler veya doğadaki dev bir galaksi hakkında ipuçları verdiği fikrini verir.

Önemli bir isimdi çünkü artık arazi sanatı ve Earhart bazı durumlarda çevre sanatı olduğu ortaya çıktığı için galerilerden sanat eserlerini çıkarmak konusunda reformcu ve cesurdu. galerilerin dışında da kendi konumuna, toprak ve iklimine göre rahatlıkla sergilenebilir. Bu, diğer sanatçılar tarafından da kullanılan yeni bir yaklaşım veya hareketti. Hatta bazen bazı galerilerde taş, toprak, ağaç gibi doğaya ait malzemeler, izleyicileri gidip orada görmeleri için sergilerde yer alıyordu. Eserleri son zamanlarda Earhart olarak ortaya çıktı. Spiral Jetty sayesinde bir tür ulusal hareketin ilgi odağı haline gelen earthart, bununla ilgili çekilen fotoğraflarla ilham vermeye başladı. Smithson her zaman ya doğal ya da insan yapımı bir yapının ya da bir sistemin sonunda çökeceğinden bahsederdi. Dünya yavaşlarken ve soğurken entropinin kayda değer kanıtı nedeniyle, Smithson kayalara ve molozlara ilgi duymaya başladı. O basitçe, tüm inşaatların doğada bir yıkımı olduğu fikrini verir. Öyle bir madeni para ki, iki yüzü de birbirinden uzak olamaz yani inşa etmek ve yıkmak hep bir aradadır. Spiral Jetty bir tür anıtsal toprak işiydi. Birkaç kez Utah’daki Tuz Gölü’ne daldı ve birleşti ve ayrıca kayaları çevreleyen kristal tuzların kimyasında bir değişiklik oldu ve hala devam ediyor ve Jetty’nin diğer bileşenleri tuz, toprak, kaya vb. Göldeki suyun yapısı, içindeki canlı organizmaların kimyasal reaksiyonları onu pembemsi hale getirdi. Daha çok endüstride bile etrafındaki renk değişebilir. Robert Smithson da müzelerin mezar gibi göründüğünden bahsetmiştir. Resim, mimarlık ve heykel neredeyse bitmek üzere. Bu fikir yüzünden her yerin bir tür mezara dönüştüğünü düşündü. Böylece yukarıda bahsettiği sanat tarzlarına ne olursa olsun sanat alışkanlığının farklı tarz ve akımlarda ses bularak yoluna devam ettiğini söylemekte ısrar etmiştir. Robert Smithson, sanatçı ve sanat yapıtlarının anlamı konusunda da çok hassastı. Sanatçının sanatı kendini ifade etmek veya herhangi bir estetik beklentiye cevap vermek için kullanmaması gerektiğini vurguladı. Sanat sosyal, entelektüel ve ruhsal kaygılardan bahsetmek için kullanılmalıdır. Dia Sanat Vakfı, ölümünden sonra Spiral Jetty’nin sahibidir, çünkü yaptıkları anlaşmaya göre hayatı boyunca bu eserin destekçisi olmuşlardır. Dia Sanat Vakfı, Spiral Jetty’nin değişimleri sırasında fotoğraf çeker ve dört bir yandan ziyaretçileri olduğu için sergiler. Hatta son zamanlardaki fotoğrafları, çizimleri, eskizleri ve videoları hâlâ sergilenmektedir. ROBERT SMITHSON HAKKINDA YORUMLAR Birçok durumda Smithson’ın Spiral Jetty’deki endüstriyel inşaat tekniğini birçok kişiyle birlikte kullanarak yarattığı üslubun tek bir sanatçı yaratıcısı olarak kabul edilemeyeceği açıktır. Ancak genç yaşta vefat etmesi nedeniyle sanatçının kendisi tarafından bu konuda bir savunma veya düzeltme yapılması mümkün değildir. Günümüzde de farklı endüstriyel teknikler ve ekiplerde insanlar kullanmasına rağmen üretimlerinde tek sanatçı olarak kabul edilen birçok sanatçı var. Örneğin, Refik Anadol’un yanında çalışan bir ekibi var ve bilgisayar yazılımlarının faydalarını tekniklerle birlikte kullanıyorlar. Teknolojik gelişimi ile birlikte bu durum daha da sıklaştı. Sanat eserleri hala etkileyici bir şekilde çekici ve hala onun mirası olarak çevreye mesajlar veriyor. Aslında bu, sanatçının iklim değişiklikleri ve doğanın yok edici gücüyle ilgili bir tür önsezisidir. Özellikle Spiral Jetty, iklim değişikliğine bağlı çevresel değişiklikleri betimlemede çok güçlüdür. Sosyolojik açıdan da bazı sıcak noktalar gösteriyor çünkü sanatçı, adresi yönlendirecek herhangi bir tablo olmadan uzak bir yerde olacak şekilde kurgulamada çok hassas davranmış. Bu yüzden uzun bir süre Utah vatandaşları bile Salt Lake’teki sanat eserlerinin öneminin farkında değildi. Ancak sular altında kalmasıyla ilgili yazılar popülerlik kazanır kazanmaz, daha önce ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Burada önemli olan, yapıtın, iklimin ve doğanın yok edici gücü konusunda ziyaretçileri bilinçlendirme gücüne sahip olması ve tüm yapıtları araştırılırsa, yeryüzünü kendi kendine yok edenin insan olduğu sonucuna varılabilir. Yani Robert Smithson’ın eserleri sadece estetik açıdan değerli değil, aynı zamanda sanatçı ölmüş olmasına rağmen insan hakkında yorum yapabilecek kadar güçlü olmasıdır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş