1Editedbw
Stüdyolar

Fotoğraf ve Video Stüdyosu

Fotoğraf ve Video Stüdyoları, öğrencilerin sadece fotoğrafın ve videonun teknik olanaklarından yararlanarak becerilerin temel kullanımının ötesine geçmelerini değil, aynı zamanda sanatsal araçlar olarak fotoğraf ve videonun niteliğini kavramalarını sağlamak ve söz konusu bu araçlardan birer sanat dili olarak nasıl yararlanabileceklerini göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Bu, öğrencilerin ilgilerini çekebilecek farklı eğilimleri tanıyabilecekleri, onlarla iletişim kurabilecekleri ve böylece kendilerini yenilikçi yaklaşımlar açısından konumlandırabilecekleri bir çizgide olacaktır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş