Arucad Cover 2

Uzayın Ötesinde

Şan Salih Tanul

(ARUCAD Tasarim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi)

Bu model bir sanat alanının görüntüsüdür. Bu projedeki yaklaşımım, katlanmış yapısal tasarımım aracılığıyla ışığın yansımasını deneyimlemektir. Paneller, yapıyı oluşturmak için boylamsal kenarları boyunca birleştirilir ve katlanmış paneller ışığın yansımasını yoğunlaştırır. Her panel, ışık yansımasının yönünü ve yoğunluğunu yönetir.

Bugün çevre sorunlarıyla, özellikle de doğa kirliliği ile karşı karşıyayız. Doğa kirliliğinin en önemli neden- lerinden biri plastik atıklardır. Plastik atıkların inşaat sektöründe hammadde olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Bugün, plastik atıkların 3D baskı kullanılarak geri dönüştürülmesine izin veren çeşitli teknolojiler mevcuttur. Sonuç, şeffaflığı korurken yapısal tasarıma istikrar kazandıran esneklikte olacaktır. Ayrıca ışığın binaya girmesine izin vererek, içeride daha yumuşak ve daha iyi dağılmasını sağlayacaktır.

Doğal topografyanın formu ile prizmatik çatı yapısı arasında bir tezatlık olduğunu vurgulamak isterim. Bu tezatlık, kentin doğal çevresi ile kamusal alan arasında bir uyum yaratır.

Katlanmış paneller ve düzensiz prizmatik çatı tasarımı nedeniyle model üzerinde karmaşıklık gözlemlenebilir. Gerçekten de kaotik bir görsellikyaratırken, prizmatik yapısal tasarım dinamizm hissinin yanı sıra gölgelere de neden olur.

Tasarımımdaki ilginç gerçek şu ki, her parça/panel belirli bir şekle sahip. Örneğin bu parçalar üçgen veya trapez şeklinde görülebilirler. Ancak tüm bu parçalar/paneller bir araya gelerek binayı oluştur- duğunda, binanın genel şekli tanımlanamamaktadır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş