1Editedbw

İngilizce Hazırlık Okulu

Tarihçe

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs’ın Girne antik liman kentinin merkezinde 2017 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen özel bir yüksek öğretim kurumudur. Sanat, Tasarım ve İletişim alanlarında eğitim vermekte olan ARUCAD 2018-2019 Akademik Yılında eğitime başlamıştır. Eğitime başladığı ilk gün itibariyle ARUCAD, kalite standartlarını sürekli gelişimine büyük önem vermekte ve öğrencilerinin küresel Sanat, Tasarım ve İletişim ağının bir parçası olmalarına yardımcı olmak için uluslararası akreditasyon kuruluşlarına yeni üyelikler almayı hedeflemektedir.

İngilizce Hazırlık Okulu 2018 yılında ARUCAD ile eşzamanlı olarak kurulmuş ve İngilizce dil eğitim ve öğretimine başlamıştır. İngilizce Hazırlık Okulu’nun öğrenci sayısı , üç yıllık süre boyunca her akademik yıl artış göstermiş olup,  içinde bulunduğumuz akademik dönemde kayıtlı mevcut 100’den fazla öğrenciye İngilizce dil eğitimi verilmektedir. ARUCAD kurmunun vizyonu doğrultusunda, İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerimizin akademik, mesleki ve sosyal yaşamlarında başarılı olmalarına yardımcı olacak, onları ihtiyaç duydukları İngilizce dil yeterlikleri ile donatacak, uluslararası yabancı dil öğretim standardları doğrultusunda yüksek kaliteli bir İngilizce eğitimi sağlayabilmek için sürekli gelişmeyi hedeflemektedir. İngilizce Hazırlık Okulu, ARUCAD’ın en önemli birimlerinden biri olup, öğrencilerin kendi kültürlerini samimi bir akademik ortamda paylaşabilecekleri, küresel arenaya başarılı bir şekilde kolaylıkla entegre olmalarına yardımcı olacak ve ayrıca  çok kültürlü bir anlayış geliştirebilecekleri çoklu bir kültürel öğrenme ortamına sahiptir.

Genel Bakış

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, İngilizce eğitim veren bir üniversitedir ve İngilizce Hazırlık Okulu, ARUCAD bünyesinde Rektörlüğe bağlı bir birimdir. ARUCAD’a  kayıt yapan yeni öğrencilerin seçtikleri bölümlerde akademik eğitimlerine doğrudan başlayabilmeleri için lisans öğrencileri CEFR B1 ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise CEFR B2 seviyesinde İngilizce dil yeterliklerine sahip olmaları gerekmektedir..

İngilizce Hazırlık Okulu, seçtikleri alanlarda akademik eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için gerekli İngilizce dil yeterliklerine sahip olmayan yeni kayıtlı ARUCAD öğrencilerine İngilizce dil eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, İngilizce Hazırlık Okulu, ARUCAD öğrencilerinin seçtikleri fakültelerde akademik eğitim ve çalışmalarında başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duydukları İngilizce dil bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla dört farklı İngilizce yeterlik seviyesinde İngilizce dil kursları sunmaktadır. Her dönem Prep A1, Prep A2, Prep B1 ve Prep B2 seviyelerinde İngilizce dil kursları yürütülmektedir. Bir dönemde tamamlanabilen Prep A1+ Prep A2 seviyesi dışında kalan  Prep B1 ve Prep B2 seviyeleri en az bir dönemde tamamlanabilmektedir. Lisans öğrencileri CEFR B1İngilizce yeterlik seviyesi, yüksek lisans ve doktora ise CEFR B2 İngilizce yeterlik seviyesi ile İngilizce Hazırlık Okulu eğitimlerini tamamlamaktadırlar.  İngilizce Hazırlık Okulu standart eğitim süresi en az bir dönem ve en fazla 2 yıldır.

Misyonumuz

ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu’nun misyonu, farklı kültürel ve dil geçmişlere sahip ARUCAD öğrencilerinin İngilizce dilinde yeterlilik kazanmalarına ve farklı disiplinlerde akademik çalışmalarında aşağıdaki temel ilkelere bağlı kalarak başarılı olmalarına yardımcı olmaktır:

 • Uluslararası yabancı dil öğretim standartlarında yüksek kaliteli İngilizce eğitimi vermek
 • İşbirliği ve takım çalışması ilkesine bağlı ve destekleyici bir ortamın sağlanması
 • Öğrencinin bağımsız öğrenme becerilerinin teşvik edilmesi
 • Profesyönel gelişim
 • Saygı
 • Etik davranış ve dürüstlük

Öğrenim Hedeflerimiz

İngilizce Hazırlık Okulu, misyonunu aşağıdaki hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışır:

 • ARUCAD öğrencilerinin İngilizce dil yeterlilik düzeylerini Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Referansı (CEFR) standardları doğrultusunda sürekli geliştirmeleri için desteklemek,
 • Öğrencilerin İngilizce dil öğrenim ve akademik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla İngilizce dil eğitiminde etkin pedagojik yöntem ve teknikleri öğretimlerinde kullanmak,
 • İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce dil eğitmenlerinin sürekli mesleki gelişimlerini teşvik edip, gelişimlerine olanak sağlamak,
 • İngilizce dersleri güncel etkin eğitim teknolojileri ile yürüterek, öğrencilerin İngilizce dil gelişimlerine yardımcı olmak,
 • Etik davranış ve dürüstlük, işbirliği, ekip çalışması ve dil, din, ırk ve kültürel çeşitliliğe saygı gibi temel değerleri teşvik etmek.

 

Vizyonumuz

Uluslararası standartlar çerçevesinde, yüksek kaliteli bir İngilizce eğitim için sürekli gelişimi sağlayarak  İngilizce dil eğitiminde mükemmele ulaşmak ve aynı zamanda yerel ve dünya çapında saygın ve tanınan bir kurum olarak gelişim sağlamaktır.

Değerler, Hedefler ve Öğrenim Çıktıları

 

Değerler

İngilizce Hazırlık Okulu’nun temel değerleri aşağıdaki gibidir:

 • Şeffaflık
 • Güven
 • Eşitlik ve çeşitliliğe saygı
 • Profesyonelliğe bağlılık
 • Etik değerlere saygı
 • Takım çalışması, işbirliği ve karşılıklı anlayış
 • Profesyönel gelişim fırsatları
 • Yaratıcılık

Genel Hedefler

 • Öğrencilerimizin İngilizce dil bilgi, beceri ve yeterliklerini akademik, mesleki ve sosyal alanlarda başarılı kılacak düzeye getirmek temel amacımızdır.
 • Öğrencilerimizi küresel ortamda başarıya hazırlamak misyonumuzdur. Amacımız, dil öğretim ve öğreniminde çok dillilik ve çok kültürlülüğün avantajlarından yararlanıp, teşvik etmektir.

Genel Hedefler Bağlamında Öğrenim Çıktıları

 • Sınıfta köklü ve güncel dil öğretim yaklaşımlarını uygulamak,izlemek ve değerlendirmek.
 • En son teknolojiyi ve öz değerlendirmeyi kullanarak öğrencilerin öğrenimlerine aktif olarak katılmalarını sağlamak.
 • Hem sınıf içerisinde, hem de sınıf dışında öğrencinin öğrenme süreçlerine katılımını artırmak.
 • Kurs içeriğini ve kurs sunumunun tüm öğrencilerin öğrenme stillerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre tasarlamak.
 • Öğrencilerin seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun seviyede dil öğretimi yapmak.
DSC07287

Değerli İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri,

Öncelikle, başarılı seçiminizden dolayı sizleri kutlamak istiyorum. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, ARUCAD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, İngilizce dilinde eğitim veren ilk ve tek Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım üniversitesidir. Bu bağlamda, üniversitemiz sizlere yalnızca, üniversite düzeyinde bir sanat diploması edinme şansı değil, aynı zamanda İngilizce dil yeterliklerinizi de geliştirerek akademik çalışmalarınızda ve gelecekteki kariyerlerinizde başarılı olmanız için büyük bir olanak sağlamaktadır. Sizlerin de bildiğiniz gibi, sanat ve uluslararası iletişim dili olan İngilizce arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Sanat özünde evrensel ve uluslararasıdır, ve İngilizce dili uluslararası iletişimin dilidir. Sanat çalışmaları, öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme motivasyonları artırır ve İngilizceyi öğrenmelerini kolaylaştırır, çünkü uluslararası bir dil bilmek, öğrencilerimizin sanat çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye erişmelerine yardımcı olur. İngilizce öğrenme ve bu dilde eğitim, öğrencilerimizin kendi alanlarında ve gelecekteki kariyerlerinde daha iyi başarılar elde etmelerine yardımcı olacaktır.

ARUCAD kurumunda yürüteceğiniz yüksek öğreniminizin ayrılmaz bir parçası olan İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce dil programının temel amacı, akademik ortamda eğitimlerinizi başarılı bir şekilde yürütüp, bu ortamın bir parçası olabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz, İngilizce dil bilgi ve becerileri kazanmanıza yardımcı olmaktır. Bunun yanında, sizlerin gelecekteki mesleklerinizde ihtiyaç duyacağınız kritik düşünme, yaratıcılık, problem çözme, işbirlikçi ve ortak çalışma gibi 21. Yüzyıl becerilerinizi geliştirmeniz için gerekli ortam ve eğitim çalışmalarını sağlamaktır.

İngilizce Hazırlık Okulu olarak, İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerimizin her adımında İngilizce öğretiminde etkin ve tanınan güncel uluslararası standartları referans alarak yüksek kaliteli dil eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bu amaçla, tüm İngilizce öğretim ve öğrenim programları Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'ne göre düzenlenmiştir. Örneğin, İngilizce dil yeterlilik seviyeleri A1, A2, B1 ve B2 CEFR Düzeyleri doğrultusunda belirlenmiştir.Bunun yanında, tüm İngilizce kursları en son eğitim teknolojileri ve etkili yabancı dil öğretimi ve öğrenme yöntem ve teknikleri ile, neredeyse tamamı anadili İngilizce olan, nitelikli İngilizce eğitmenleri tarafından yürütülmektedir.

Değerli öğrencilerimiz, başarıya ulaşmak için öğrenim sürecinizin sorumluluğunu bir birey olarak en başta sizlerin üstlenmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Bunun için derslere düzenli olarak katılmanız, sistemli çalışmanız, İngilizce konuşup ve pratik yapmak için her fırsatı değerlendirmeniz ve ileri teknoloji ve internetten yararlanarak İngilizce öğreniminizi sınıfın ötesine taşımanız önermekteyim. İngilizce öğreniminizi geliştirmek için lütfen öğretmenlerinizden destek almaktan çekinmeyiniz. ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulunda edineceğiniz İngilizce dil kazanımları, hem Fakültede ve hem de gelecekteki kariyerinizde başarıya ulaşmanızda sizlere büyük destek sağlayacaktır. Son olarak, İngilizce Hazırlık Okulu'nun sizlere sunduğu İngilizce öğrenme fırsatlarından bir bütün olarak yararlanmak için lütfen azami çabayı gösteriniz.

İngilizce öğrenme yolculuğunuzda ve akademik çalışmalarınızda başarılar dilerim.

En içten saygı ve sevgilerimle,


Öğr. Gör. İnanç Uçaröz, İngilizce Hazırlık Okulu Direktörü
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş