1Editedbw

İngilizce Hazırlık Okulu

Tarihçe

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs’ın Girne antik liman kentinin merkezinde 2017 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen özel bir yüksek öğretim kurumudur. Sanat, Tasarım ve İletişim alanlarında eğitim vermekte olan ARUCAD 2018-2019 Akademik Yılında eğitime başlamıştır. Eğitime başladığı ilk gün itibariyle ARUCAD, kalite standartlarını sürekli gelişimine büyük önem vermekte ve öğrencilerinin küresel Sanat, Tasarım ve İletişim ağının bir parçası olmalarına yardımcı olmak için uluslararası akreditasyon kuruluşlarına yeni üyelikler almayı hedeflemektedir.

İngilizce Hazırlık Okulu 2018 yılında ARUCAD ile eşzamanlı olarak kurulmuş ve İngilizce dil eğitim ve öğretimine başlamıştır. İngilizce Hazırlık Okulu’nun öğrenci sayısı , üç yıllık süre boyunca her akademik yıl artış göstermiş olup,  içinde bulunduğumuz akademik dönemde kayıtlı mevcut 100’den fazla öğrenciye İngilizce dil eğitimi verilmektedir. ARUCAD kurmunun vizyonu doğrultusunda, İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerimizin akademik, mesleki ve sosyal yaşamlarında başarılı olmalarına yardımcı olacak, onları ihtiyaç duydukları İngilizce dil yeterlikleri ile donatacak, uluslararası yabancı dil öğretim standardları doğrultusunda yüksek kaliteli bir İngilizce eğitimi sağlayabilmek için sürekli gelişmeyi hedeflemektedir. İngilizce Hazırlık Okulu, ARUCAD’ın en önemli birimlerinden biri olup, öğrencilerin kendi kültürlerini samimi bir akademik ortamda paylaşabilecekleri, küresel arenaya başarılı bir şekilde kolaylıkla entegre olmalarına yardımcı olacak ve ayrıca  çok kültürlü bir anlayış geliştirebilecekleri çoklu bir kültürel öğrenme ortamına sahiptir.

Genel Bakış

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, İngilizce eğitim veren bir üniversitedir ve İngilizce Hazırlık Okulu, ARUCAD bünyesinde Rektörlüğe bağlı bir birimdir. ARUCAD’a  kayıt yapan yeni öğrencilerin seçtikleri bölümlerde akademik eğitimlerine doğrudan başlayabilmeleri için lisans öğrencileri CEFR B1 ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise CEFR B2 seviyesinde İngilizce dil yeterliklerine sahip olmaları gerekmektedir..

İngilizce Hazırlık Okulu, seçtikleri alanlarda akademik eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için gerekli İngilizce dil yeterliklerine sahip olmayan yeni kayıtlı ARUCAD öğrencilerine İngilizce dil eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, İngilizce Hazırlık Okulu, ARUCAD öğrencilerinin seçtikleri fakültelerde akademik eğitim ve çalışmalarında başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duydukları İngilizce dil bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla dört farklı İngilizce yeterlik seviyesinde İngilizce dil kursları sunmaktadır. Her dönem Prep A1, Prep A2, Prep B1 ve Prep B2 seviyelerinde İngilizce dil kursları yürütülmektedir. Bir dönemde tamamlanabilen Prep A1+ Prep A2 seviyesi dışında kalan  Prep B1 ve Prep B2 seviyeleri en az bir dönemde tamamlanabilmektedir. Lisans öğrencileri CEFR B1İngilizce yeterlik seviyesi, yüksek lisans ve doktora ise CEFR B2 İngilizce yeterlik seviyesi ile İngilizce Hazırlık Okulu eğitimlerini tamamlamaktadırlar.  İngilizce Hazırlık Okulu standart eğitim süresi en az bir dönem ve en fazla 2 yıldır.

Misyonumuz

ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu’nun misyonu, farklı kültürel ve dil geçmişlere sahip ARUCAD öğrencilerinin İngilizce dilinde yeterlilik kazanmalarına ve farklı disiplinlerde akademik çalışmalarında aşağıdaki temel ilkelere bağlı kalarak başarılı olmalarına yardımcı olmaktır:

 • Uluslararası yabancı dil öğretim standartlarında yüksek kaliteli İngilizce eğitimi vermek
 • İşbirliği ve takım çalışması ilkesine bağlı ve destekleyici bir ortamın sağlanması
 • Öğrencinin bağımsız öğrenme becerilerinin teşvik edilmesi
 • Profesyönel gelişim
 • Saygı
 • Etik davranış ve dürüstlük

Öğrenim Hedeflerimiz

İngilizce Hazırlık Okulu, misyonunu aşağıdaki hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışır:

 • ARUCAD öğrencilerinin İngilizce dil yeterlilik düzeylerini Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Referansı (CEFR) standardları doğrultusunda sürekli geliştirmeleri için desteklemek,
 • Öğrencilerin İngilizce dil öğrenim ve akademik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla İngilizce dil eğitiminde etkin pedagojik yöntem ve teknikleri öğretimlerinde kullanmak,
 • İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce dil eğitmenlerinin sürekli mesleki gelişimlerini teşvik edip, gelişimlerine olanak sağlamak,
 • İngilizce dersleri güncel etkin eğitim teknolojileri ile yürüterek, öğrencilerin İngilizce dil gelişimlerine yardımcı olmak,
 • Etik davranış ve dürüstlük, işbirliği, ekip çalışması ve dil, din, ırk ve kültürel çeşitliliğe saygı gibi temel değerleri teşvik etmek.

 

Vizyonumuz

Uluslararası standartlar çerçevesinde, yüksek kaliteli bir İngilizce eğitim için sürekli gelişimi sağlayarak  İngilizce dil eğitiminde mükemmele ulaşmak ve aynı zamanda yerel ve dünya çapında saygın ve tanınan bir kurum olarak gelişim sağlamaktır.

Değerler, Hedefler ve Öğrenim Çıktıları

 

Değerler

İngilizce Hazırlık Okulu’nun temel değerleri aşağıdaki gibidir:

 • Şeffaflık
 • Güven
 • Eşitlik ve çeşitliliğe saygı
 • Profesyonelliğe bağlılık
 • Etik değerlere saygı
 • Takım çalışması, işbirliği ve karşılıklı anlayış
 • Profesyönel gelişim fırsatları
 • Yaratıcılık

Genel Hedefler

 • Öğrencilerimizin İngilizce dil bilgi, beceri ve yeterliklerini akademik, mesleki ve sosyal alanlarda başarılı kılacak düzeye getirmek temel amacımızdır.
 • Öğrencilerimizi küresel ortamda başarıya hazırlamak misyonumuzdur. Amacımız, dil öğretim ve öğreniminde çok dillilik ve çok kültürlülüğün avantajlarından yararlanıp, teşvik etmektir.

Genel Hedefler Bağlamında Öğrenim Çıktıları

 • Sınıfta köklü ve güncel dil öğretim yaklaşımlarını uygulamak,izlemek ve değerlendirmek.
 • En son teknolojiyi ve öz değerlendirmeyi kullanarak öğrencilerin öğrenimlerine aktif olarak katılmalarını sağlamak.
 • Hem sınıf içerisinde, hem de sınıf dışında öğrencinin öğrenme süreçlerine katılımını artırmak.
 • Kurs içeriğini ve kurs sunumunun tüm öğrencilerin öğrenme stillerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre tasarlamak.
 • Öğrencilerin seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun seviyede dil öğretimi yapmak.
Hatice Asvaroglu914x 914

Değerli İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri,

İngilizce Hazırlık Okulu'na hoş geldiniz diyerek, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sizlere sağlık, başarı, bol şans ve en iyi dileklerimi sunmak istiyorum.

Öncelikle, başarılı seçiminizden dolayı sizleri kutlamak istiyorum. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, ARUCAD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, İngilizce dilinde eğitim veren ilk ve tek Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım üniversitesidir. Bu bağlamda, üniversitemiz sizlere yalnızca, üniversite düzeyinde bir sanat diploması edinme şansı değil, aynı zamanda İngilizce dil yeterliklerinizi de geliştirerek akademik çalışmalarınızda ve gelecekteki kariyerlerinizde başarılı olmanız için büyük bir olanak sağlamaktadır. Sizlerin de bildiğiniz gibi, sanat ve uluslararası iletişim dili olan İngilizce arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Sanat özünde evrensel ve uluslararasıdır, ve İngilizce dili uluslararası iletişimin dilidir. Sanat çalışmaları, öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme motivasyonları artırır ve İngilizceyi öğrenmelerini kolaylaştırır, çünkü uluslararası bir dil bilmek, öğrencilerimizin sanat çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye erişmelerine yardımcı olur. İngilizce öğrenme ve bu dilde eğitim, öğrencilerimizin kendi alanlarında ve gelecekteki kariyerlerinde daha iyi başarılar elde etmelerine yardımcı olacaktır.

ARUCAD kurumunda yürüteceğiniz yüksek öğreniminizin ayrılmaz bir parçası olan İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce dil programının temel amacı, akademik ortamda eğitimlerinizi başarılı bir şekilde yürütüp, bu ortamın bir parçası olabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz, İngilizce dil bilgi ve becerileri kazanmanıza yardımcı olmaktır. Bunun yanında, sizlerin gelecekteki mesleklerinizde ihtiyaç duyacağınız kritik düşünme, yaratıcılık, problem çözme, işbirlikçi ve ortak çalışma gibi 21. Yüzyıl becerilerinizi geliştirmeniz için gerekli ortam ve eğitim çalışmalarını sağlamaktır.

İngilizce Hazırlık Okulu olarak, İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerimizin her adımında İngilizce öğretiminde etkin ve tanınan güncel uluslararası standartları referans alarak yüksek kaliteli dil eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bu amaçla, tüm İngilizce öğretim ve öğrenim programları Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'ne göre düzenlenmiştir. Örneğin, İngilizce dil yeterlilik seviyeleri A1, A2, B1 ve B2 CEFR Düzeyleri doğrultusunda belirlenmiştir.Bunun yanında, tüm İngilizce kursları en son eğitim teknolojileri ve etkili yabancı dil öğretimi ve öğrenme yöntem ve teknikleri ile, neredeyse tamamı anadili İngilizce olan, nitelikli İngilizce eğitmenleri tarafından yürütülmektedir.

Değerli öğrencilerimiz, başarıya ulaşmak için öğrenim sürecinizin sorumluluğunu bir birey olarak en başta sizlerin üstlenmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Bunun için derslere düzenli olarak katılmanız, sistemli çalışmanız, İngilizce konuşup ve pratik yapmak için her fırsatı değerlendirmeniz ve ileri teknoloji ve internetten yararlanarak İngilizce öğreniminizi sınıfın ötesine taşımanız önermekteyim. İngilizce öğreniminizi geliştirmek için lütfen öğretmenlerinizden destek almaktan çekinmeyiniz. ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulunda edineceğiniz İngilizce dil kazanımları, hem Fakültede ve hem de gelecekteki kariyerinizde başarıya ulaşmanızda sizlere büyük destek sağlayacaktır. Son olarak, İngilizce Hazırlık Okulu'nun sizlere sunduğu İngilizce öğrenme fırsatlarından bir bütün olarak yararlanmak için lütfen azami çabayı gösteriniz.

İngilizce öğrenme yolculuğunuzda ve akademik çalışmalarınızda başarılar dilerim.

En içten saygı ve sevgilerimle,


Hatice Asvaroğlu, Müdür

Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

Bu Tüzük İngilizce Hazırlık Okulunun işleyişi, İngilizce Hazırlık Programı, öğrenci kabul koşulları ve esasları ile İngilizce derslerinde öğrenci başarısının saptanmasına ilişkin esasları ve İngilizce Hazırlık Okulunda görev yapan Akademik Personel ile ilgili kuralları kapsar.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 1. Kısa İsim

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İngilizce Hazırlık Okulu (İHO) Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü.

 

 1. Tanımlar

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: “Bakanlar Kurulu”, “Devlet”, “Hazırlık Okulu”, “Müdür”, “Lisans”, “Öğretim Elemanları”, “Örgün Eğitim”, “Rektör” ve “ Yönetim Kurulu” deyimleri Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Kuruluş Yasası’ndaki deyimler için verilen anlam ve karşılıklarını anlatır.

 

 1. Amaç

Bu Tüzüğün amacı, İngilizce Hazırlık Okulu’nun kuruluşuı, teşkilatlanması,  çalışması ile görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

 1. Kapsam

Bu Tüzük İngilizce Hazırlık Okulunun işleyişi, İngilizce Hazırlık Programı, öğrenci kabul koşulları ve esasları ile İngilizce Hazırlık programlarındaki İngilizce derslerinde öğrenci başarısının saptanmasına ilişkin esasları kapsar.

 

Bu Tüzüğün kapsamadığı konularda “ARUCAD Ön Lisans ve Lisans Kayit, Öğretim, Sinav ve Başari Tüzüğü” ve “ARUCAD Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” esasları uygulanacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞLEYİŞ VE PROGRAMLAR

 

 1. İngilizce Hazırlık Okulu

 

İngilizce Hazırlık Okulu programının temel amacı, yeni kabul edilen ARUCAD öğrencilerinin İngilizce Dil Yeterlilik seviyelerini ölçmek ve değerlendirmek, onları uygun İngilizce dil kurslarına yerleştirmek ve İngilizce dil yeterlilik seviyelerini gerekli seviyelere getirmek için İngilizce dil kursları düzenleyerek İngilizce dilinde eğitim veren Fakültelerde eğitimlerini başarıyla sürdürmelerini sağlamaktır.

 

 1. İngilizce Dil Programları
 • İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce Dil Programları, İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerinin seçtikleri akademik alanlarına yönelik ihtiyaçları ve Fakültelerin önerileri dikkate alınarak tasarlanmaktadır.

 

 • İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğünce hazırlanan ders programını takip etmekle yükümlüdürler.

 

 • İngilizce Hazırlık Okulu’nda Eğitim, Avrupa Ortak Diller Çerçevesine göre (CEFR) dayanmaktadır ve bu bağlamda İngilizce Hazırlık programını başarıyla tamamlayan lisans öğrencilerinin en az B1 ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin B2 İngilizce Dil düzeyinde (bağımsız kullanıcı) olması hedeflenmektedir.

 

 1. Öğrenci Kayıt ve Kabul Koşulları

İngilizce Hazırlık Okulu’na öğrenci kayıt ve kabul ile ilgili hususlar “ARUCAD Ön Lisans ve Lisans Kayit, Öğretim, Sinav ve Başari Tüzüğü” hükümlerine göre uygulanır.

 

 1. Öğrenim Süresi

İngilizce Hazırlık Okulunun standart eğitim süresi iki yıldır. Her akademik yıl iki dönemden (sınavlar da dahil olmak üzere 16 haftalık) ve gerekli görüldüğü durumlarda yoğun bir yaz dönemi (sınavlar da dahil olmak üzere 8 haftalık) oluşmaktadır.

 

 1. Akademik Takvim

Akademik Takvim, her yıl Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır, bir önceki öğretim yılı tamamlanmadan Senato kararı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir. İngilizce Hazırlık Okulu akademik takvimine ilişkin hükümler, “ARUCAD Ön Lisans ve Lisans Kayit, Öğretim, Sinav ve Başari Tüzüğü” nü 6. maddesinde belirtilen şartlara tabidir.

 1. Öğretim ücretleri

“ARUCAD Ön Lisans ve Lisans Kayit, Öğretim, Sinav ve Başari Tüzüğü” nün 31. Maddesinde belirtilen hususlar İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerinin öğretim ücretleri için de geçerlidir.

 

 1. Muafiyet, Sınıflandırma ve İngiliz Dili Yeterlilik Seviyeleri
 • ARUCAD yüksek öğrenim kurumunda eğitim dili İngilizcedir. Lisans eğitimine kabul edilmek için gerekli İngilizce dil yeterliliği CEFR B1 ve Yüksek Lisans/Doktora için CEFR B2’dir.
 • İngilizce dil seviyelerini Tablo 1’de belirtilen uluslararası kabul görmüş bir İngilizce dil sertifikası ile belgeleyemeyen yeni ARUCAD öğrencileri, ARUCAD’ın İngilizce Seviye Tespit Sınavına (ELPE) girmekle yükümlüdürler.
 • Sunulan uluslararası sınav sonuçlarının geçerliliği kabul edilmeden önce gerek görülmesi durummunda, söz konusu sonuçlar hakkında araştırma yapılabilir. Süresi iki yılı aşan belgelerin geçerliği konusundaki son takdir hakkı İngilizce Hazırlık Okulu’na aittir.

 

Tablo 1: ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu Muafiyet Kriterleri

Sınavın Adı Lisans Eğitimi için CEFR B1 seviyesinde gereken minimum puan Yükseklisans Eğitimi için CEFR B2 seviyesinde gereken minimum puan Sınav Sonuçlarının geçerlilik süresi
ELPE

( ARUCAD İngilizce Seviye Tespit Sınavı)

60/100 80/100 N/A
KPDS /ÜDS / YDS / YÖKDİL

(Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı /Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı )

50 70 5 Yıl
IELTS

(International English Language Testing System)

En az 5.0 En az 6.0 2 Yıl
TOEFL IBT

(Internet-based Test of English as a Foreign Language)

En az 60 En az 70 2 Yıl
TOEFL CBT

(Computer-based Test of English as a Foreign Language)

En az 170 En az 197 2 Yıl
TOEFL PBT

(Paper-based Test of English as a Foreign Language)

En az 497 En az 530 2 Yıl
English

Language GCE/IGCSE

(General Certificate of Education/ International General Certificate of Secondary Education)

En az C En az B Süresiz Geçerli
FCE

(First Certificate in English)

En az C En az B Süresiz Geçerli
CPE/CAE

(Certificate of Proficiency in English/ Certificate of Proficiency in English)

En az C En az B Süresiz Geçerli
SAT

(The SAT Reasoning Test)

Okuma ve Yazma Bölümü: En az 420 Okuma ve Yazma Bölümü: En az 440 5 Yıl
PTE

(Pearson Test of English)

En az 45 En az 71 2 Yıl
English Language WAEC/WASSCE

(West African Examinations Council)

En az C6 En az C5 10 Yıl

 

 • ARUCAD Seviye Tespit Sınavının temel amacı, yeni kabul edilen ARUCAD öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini belirlemek ve onları İngilizce Hazırlık Okulu’nda uygun yeterlik seviyelerine yerleştirmektir.

 

 • ARUCAD İngilizce Seviye Tespit Sınavı her akademik yılda iki kez yapılır. ARUCAD eğitim kurumuna yeni kayıt yaptıran öğrenciler, Güz ve Bahar Yarıyılı başında İngilizce Seviye Tespit Sınavına girmeye hak kazanırlar. Her öğrenci sadece bir kez sınava girebilir.

 

 • ARUCAD İngilizce Seviye Tespit Sınavından gerekli notu alan öğrenciler ile geçerli İngilizce dil sertifikasına sahip öğrenciler (bkz. Tablo 1) İngilizce Hazırlık Okulu programından muaf tutulurlar ve Fakülteye doğrudan kabul edilirler.

 

 • İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce dil eğitimini başka bir üniversitede başarıyla tamamladıklarını (lisans için B1, yükseklisans için B2) belgeleyebilen yeni kayıtlı öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okulu eğitiminden muaf tutulurlar.

 

 • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri, İngilizce dil şartı ve İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce dil programından muafiyet ile ilgili “ARUCAD Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin 3. Maddesindeki hükümlere tabidirler.

 

 • İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce dil eğitiminden muaf olabilmek için geçerli uluslararsı bir İngilizce dil sertifikasına sahip olan veya İngilizce Seviye Tespit Sınavı’ndan geçer not alan yeni kayıtlı öğrenciler, kendi yazılı istek ve onayları ile İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce dil programında İngilizce dil yeterliklerini geliştirmek için eğitimlerine devam edebilirler. Bu öğrenciler Prep B1 veya Prep B2 İngilizce dil kurslarına yerleştirilirler.

 

 • İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri Tablo 2’de belirtildiği gibi İngilizce Hazırlık Okulu, İngilizce Seviye Tespit Sınavı’ndan aldıkları notlara göre Prep A1, Prep A2 (temel kullanıcı) ve Prep B1 ve Prep B2 (bağımsız kullanıcı) düzeylerinde İngilizce kurslarına yerleştirilirler. Bir yarıyılda tamamlanabilen Prep A1+A2 seviyesi dışında, her İngilizce yeterlik seviyesi bir yarıyılda tamamlanır. Gerekli durumlarda, her yarıyılda tüm İngilizce yeterlik seviyelerinde İngilizce dil eğitimi verilir. Öğrenci, yazılı ve/veya sözlü İngilizce Seviye Tespit Sınavında gösterdiği performansa göre belirlenen programı takip etmekle yükümlüdür.

 

Tablo 2: İngilizce Seviye Tespit Sınavı Sonuçları ve Öğrenci Sınıflandırması

Prep A1/A2 Seviyesi Prep A2 B1 (Lisans Öğrencileri) B2 (Yüksek lisans/Doktora Öğrencileri) Fakülte
0-20 21-40 41-59 60-79 60+ (Lisans Öğrencileri

80+ (Yükseklisans/Doktora Öğrencileri)

 

 1. İngilizce Hazırlık Okulunda Sınavlar ve Başarı
 • İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin konularda “ARUCAD Ön Lisans ve Lisans Kayit, Öğretim, Sinav ve Başari Tüzüğü”nin 58, 59, 60, 61,62’nci maddelerinde belirtilen hususlar uygulanır.

 

 • İngilizce Hazırlık Okulu, her akademik yılın başında İngilizce Hazırlık Okulu ders izlencesi, müfredat ve öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları ödev, proje ve benzeri çalışmaları duyurmakla yükümlüdür.

 

 • İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerinin İngilizce dil gelişimleri, dönem içerisinde ve sonunda uygulanan değerlendirici ve hem de öğrencilerin yarıyıl içerisinde yapmakla yükümlü olduğu gelişimlerine yönelik geri dönüt sağlayan ölçme ve değerlendirme metod ve teknikleriyle ölçülür ve değerlendirilir.  Öğrencilerin yarıyıl sonu puanları, ara sınav notunun %30’u, yarıyıl içinde tamamladıkları ödevlerden oluşan Portfolyo değerlendirmesinin %30’u ve Final Sınavlarının %40’ından oluşur. Geçme notu, tüm İngilizce dil yeterlilik seviyeleri için 60/100′ ve üstüdür.

 

 • Prep B1 ve Prep B2 öğrencilerinin başarı notları, öğrencilerin dönem sonu notlarının % 40’ı ve İngilizce Yeterlik Sınavından aldıkları notların % 60’ının toplamından oluşur. Lisans öğrencileri için başarı notu 60/100 ve üstü ve Yükseklisans öğrencileri için 80/100 ve üstüdür.

 

 • Prep B1 ve Prep B2 seviyelerindeki başarı, İngilizce Hazırlık Okulu programını tamamlamak için yeterli değildir. İngilizce Hazırlık Okulu programını başarıyla tamamlayabilmek için İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmak şarttır.

 

 • İngilizce Yeterlik Sınavı, İngilizce Hazırlık Okulu Prep B1/B2 seviyelerind en az bir yarıyıl İngilizce eğitimi almış olan öğrencilerin İngilizce dil bilgi ve becerilerini, seçtikleri Fakültelerde eğitimlerini başarıyla sürdürebilecekleri İngilizce dil yeterlik seviyesinde geliştirip geliştirmediklerini ölçer ve değerlendirir.

 

 • İngilizce Seviye Tespit Sınavı ve İngilizce Yeterlilik Sınavı ARUCAD akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.

 

 • Prep B1 veya Prep B2 seviyelerinde en az bir yarıyıl eğitim almış İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri Güz Dönemi başında ve sonunda, Bahar ve Yaz Dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

 

 • İngilizce Yeterlik Sınavının içeriği,fakülte öğrencilerinin İngilizce dil bilgi ve becerileri açısından ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir.

 

 • İngilizce Yeterlik Sınavı aşağıda belirtilen koşullarda uygulanır:

 

 1. İngilizce Hazırlık Okulu’nda sadece Prep B1 veya Prep B2 eğitimini en az bir yarıyıl tamamlayan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.
 2. İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri İngilizce Hazırlık Okulu’ndaki İngilizce eğitimleri boyunca birden fazla İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.
 3. Devamsızlık nedeni ile derslerinden başarısız olan öğrenciler ile izinli olan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler. Bu öğrenciler seviyelerini tekrarlamak zorundadır.
 4. Sadece bu sınavdan başarılı olan öğrenciler bir sonraki yarıyıl başında seçtikleri Fakülteye kayıt hakkı kazanırlar.
 5. İngilizce Hazırlık Okulu Programlarında iki akademik yıl İngilizce dil eğitimi alıp, İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak TC uyruklu öğrenciler YÖK kural ve düzenlemelerine tabidir.
 6. İngilizce Yeterlik Sınavı için bütünleme / telafi sınavı yoktur.
 7. Bahar ve Yaz Dönemi sonunda İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olamayan Prep B1 ve Prep B2 öğrencileri, Güz Dönemi başında İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.
 8. İngilizce Hazırlık Okulu’nda eğitim gören KKTC uyruklu öğrenciler, talep etmeleri halinde İngilizce Hazırlık Okulu’ndaki performanslarına bakılmaksızın Türkçe eğitim veren programlara yatay geçiş yapma hakkına sahiptirler.
 9. ARUCAD öğrencileri, sınav sonuçlarının duyrulmasını takip eden üç gün içinde ARUCAD’ın tüm İngilizce Dil Sınavı sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptirler ve değerlendirmeler İngilizce Hazırlık Okulu sınav kurulu tarafından 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.

 

 

 

 1. Devam Zorunluluğu

İngilizce Hazırlık Okulu’na kayıt yaptıran öğrencilerin devam koşulları “ARUCAD Ön Lisans ve Lisans Kayit, Öğretim, Sinav ve Başari Tüzüğü” nün 50’nci maddesinde belirtilen hususlara tabidir. Bu maddede belirtildiği üzere İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri derslere en az %70 oranında katılmakla yükümlüdürler. Bu kurala uymayanlar, Final ve İngilizce Yeterlik Sınavlarına girme haklarını kaybederler ve başarısız sayılırlar ve kayıtlı oldukları İngilizce dil seviyelerinde eğitimlerini tekrar ederler.

 

 1. İzinli Sayılma

 

(1) İngilizce Hazırlık Okulu’nda öğrenimine devam eden öğrenciler, geçerli ve kabul edilebilir nedenlerle izin başvurusunda bulunabilirler. İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerinin izinli sayılma koşulları “ARUCAD Ön Lisans ve Lisans Kayit, Öğretim, Sinav ve Başari Tüzüğü” (Madde 36 ve 37) hükümlerine göre uygulanır.

 

(2) İzim başvurusunda bulunan öğrenciler, izinleri süresince sınava giremezler. Prep B1 veya Prep B2 eğitimlerini en az bir dönem tamamladıktam sonra İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

 

 

 1. Öğrenci Disiplin

İngilizce Hazırlık Okulu’nda eğitim gören öğrencileri ilgilendiren herhangi bir disiplin işleminin olması durumunda “ARUCAD Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 1. Kadrolar, Baremler, İstihdam ve Personelle ilgili Kurallar

İngilizce Hazırlık Okulu akademik personeli dahil ARUCAD personeli, personel alımı, istihdam ve ödeme işlemleri ile ilgili olarak “KKTC İş Yasası”nda (calisma.gov.ct.tr) belirtilen şartlara tabidir.

 

 1. Yönetim
 • İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü ve Müdür Yardımcısı/Yardımcıları dahil olmak üzere İdari kadro, “Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü” hükümlerine göre atanır.
 • Okul Müdürü, İngilizce Hazırlık Okulunun amaçlarına uygun olarak en iyi şekilde yönetilmesinde Rektör Yardımcısına karşı sorumlu olan yetkili amirdir.
 • Müdür, Rektör’ün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanınca üç yıl için atanır.
 • Görev süresi dolan Müdür yeniden atanabilir.
 • İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü aynı yöntmle görevden alınabilir.

(6) Müdürün tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektöre önereceği en çok iki yardımcısı üç yıl için Rektör onayına müteakip Mütevelli Heyeti’nin onayı akabine atanır.

(7) Müdüre vekalet, Dekana vekalet hükümlerine tabidir.

(8) İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü, yasa ve işbu tüzük hükümleriyle ile Dekana verilen görevleri yerine getirir.

 

.

 

 1. Yüksekokul Kurulu

(1) Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul Kurulu yasa ve işbu tüzükle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

 

 1. Yüksekokul Yönetim Kurulu

(1) Yüksekokul Yönetim Kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu, yasa ve işbu tüzükle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

 

 1. İngilizce Hazırlık Okulu Kurulu

(1) İngilizce Hazırlık Okulu Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarından oluşur.

(2) İngilizce Hazırlık Okulu Kurulu yasa ve işbu tüzükle fakülte kuruluna verilmiş görevleri İngilizce Hazırlık Okulu bakımından yerine getirir.

 

 1. İngilizce Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu

(1) İngilizce Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Okul Yönetim Kurulu, ilgili tüzük ve bu tüzük ile Fakülte Yönetim Kuruluna verilen görevleri yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

20.Yürürlüğe Giriş

Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim öğretim yılı başı itibari ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacaktır.

21.Yürütme

Bu Yönetmeliği Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü tarafından yürütürlür.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş