1Editedbw

Kütüphane

Kütüphane Web Sitesi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kütüphanesi; Üniversitelerin ve bölgedeki araştırmacıların eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, tüm öğretim süresi boyunca bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Kütüphane koleksiyonumuzda; sanat, iletişim, tasarım, felsefe, sinema, mimarlık, seramik ve fotoğrafçılık konularında zengin içerikli kaynaklar bulunmaktadır. Kütüphanemiz; akademisyen, öğrenci ve araştırmacılarının ulusal/uluslararası bilgi birikimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ARUCAD Kütüphanesi Ocak 2022 tarihinde yeni binasına taşınarak ders çalışma alanları, ses geçirmez özelliği bulunan camlı modern çalışma odalarına ve ‘Digital Library’ laboratuvarına sahiptir. Kütüphanemizdeki kaynaklar LCC (Library of Congress Classification) sınıflama sistemine göre sınıflandırılmış ve yerleştirilmiş olup açık raf sistemi ile okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.

Basılı kaynak sayımız 10.000 olup bu rakam gün geçtikçe artmaktadır. Kütüphane koleksiyonlarımızın içerisinde bulunan, değerli eserlerin yer aldığı bunların içerisinde Cervantes’in yazdığı Don Quixote’un dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı Gustave Doré’nin gravür çalışmalarıyla hazırlanmış olan 1860’lı yıllara ait özel baskısı gibi birçok nadir esere ev sahipliği yapmaktadır. Çeşitli koleksiyonlarımızdan oluşan kütüphanemizde, Prof.Dr. Latife Summerer’in ARUCAD kütüphanemize bağışlamış olduğu birçok dilden ve konudan oluşan özel bir yayın koleksiyonu da bulunmaktadır.

Kütüphanemizde 34 adet bilgisayarın bulunduğu ‘Digital Library’ laboratuvarımızda ULAKBİM-TUBİTAK (EKUAL) anlaşmalı aktif yardımcı veri tabanları bulunmaktadır. Bu veri tabanları ile milyonlarca elektronik kaynağın; kitap, makale, dergi, tez vs. online ortamda erişimini sağlayarak araştırmalarınıza katkı sağlamaktadır.

Kurulduğu günden bu yana kitap alımları, bağışlar ve takas programlarıyla büyümeye devam eden kütüphanemiz, üniversitemizde açılacak programlar doğrultusunda dermesini geliştirerek kullanıcılarına en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir.

 • Üyelik işlemleri için ARUCAD kütüphane görevlilerinden destek alınmaktadır.
 • Üniversitenin öğretim kadrosu, idari ve emekli personeli, öğrencileri ve mezunları ile diğer üniversitelerin mensupları ve diğer araştırmacılar (dış kullanıcılar) Üniversite tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde kütüphanelerden yararlanabilirler.
 • Diğer üniversitelerin mensupları ve diğer araştırmacılar (dış kullanıcılar), ARUCAD mezunları ARUCAD yönetiminin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde sadece kütüphane içerisinde bulunan kaynaklardan yaralanabilir. Materyal ödünç alamaz.
 • Kullanıcılar kütüphaneden çıkarken elektronik güvenlik sistemi içerisinden kurallara uygun olarak geçmek, gerekli durumlarda ellerindeki çanta, yayın veya materyalleri görevliye göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınır ve durumun ağırlığına göre yasal yollara başvurulabilir.
 • Kullanıcılar kütüphaneye ait bilgi kaynaklarını kütüphane otomasyon programı üzerinden işlem yapmadan kütüphane dışına çıkaramazlar. Aksi durumda haklarında cezai ve/veya disiplin işlemi yapılır.
 • Kullanıcılar e-posta adreslerini güncel tutmakla yükümlüdürler. Kullanıcının e-posta değişikliğini bildirmemesi halinde mevcut e-postasına yapılan her türlü bildirim geçerli sayılır.
 • ARUCAD kütüphane kapanış saatine 10 dk kala kapanış işlemleri yaparak uyarılarda bulunmaktadır.

 

Kullanıcı Türü Kitap Sayısı Ödünç Alma Süresi
Akademik Personel

6

30 Gün

Yüksek Lisans Öğrencileri

4

30 Gün

 Lisans/Ön Lisans Öğrencileri

2

15 Gün

İdari Personel

2

30 Gün

Kataloglama ve Sınıflandırma (Yer Numaraları)
ARUCAD kütüphanesi, Library of Congress Sınıflama Sistemine (Konusal Yerleştirme Sistemi) göre sınıflandırılarak yerleştirilmiştir. Açık raf sistemi ile okuyucularına hizmet vermektedir.
Otomasyon sistemi olarak KOHA otomasyon sistemi kullanılmaktadır.
Kataloglama iş akış şeması ektedir. İnceleyebilirsiniz.

Güvenlik Sistemleri
RFID (Radio Frequency Idendification) akıllı kütüphane manyetik güvenlik sistemi ile kütüphane koleksiyonunu korumaktadır. Güvenlik ayarları ve materyallerin güvenlik işlemlerini kütüphane görevlileri tarafından yapılmaktadır.

Kütüphane Ödünç Verme İşlem ve Kuralları
ARUCAD kullanıcıları kütüphanedeki yayınları belli kuralar çerçevesinde kullanmaktadır.

• Ödünç ve iade işlemleri sadece ARUCAD Kütüphane’de görevli personel tarafından yapılır.
• Yayınları/Materyalleri ödünç alan kişi bunları özenle kullanmak ve ödünç verme süresi sonuna kadar iade etmekle yükümlüdür.
• Kullanıcılar yayınları/materyalleri ödünç alırken üniversite kimlik kartı ya da öğrenci belgesi göstermek zorundadırlar. Başka bir üyenin kimlik kartıyla ödünç alımı, süre uzatımı vb. işlem yapılamaz.
• Otomasyon programı üzerinden süre uzatma işlemi iade tarihine 3 gün kala yapılmaya başlanır. İade tarihi geçmiş kitaplar ve başka bir üye tarafından ayırtılmış bilgi kaynaklarının süresi uzatılamaz.
• Üzerinde gecikmiş yayın/materyal bulunan kullanıcı iade işlemi yapmadan ve gecikme cezasını ödemeden yeni bir yayın/materyal ödünç alamaz veya süre uzatma işlemi yapamaz.
• Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınmış yayının/materyalin iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı istenen yayını/materyali en geç 1 gün içinde kütüphaneye teslim etmelidir. Belirtilen süre sonunda iade etmeyen kullanıcıların ödünç yayın/materyal alma hakkı gecikme süresinin iki katı gün süre ile dondurulur.
• Kullanıcılara kütüphane otomasyon sistemi tarafından ödünç aldığı yayının/materyalin iade tarihine 3 gün kala otomatik olarak uyarı e-postası gönderilir. Ancak kütüphaneden ödünç alınan yayının/materyalin iade tarihlerinin takibi üyeye aittir. Gönderilen e-postaların üyeye ulaşmamış olması gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için neden olarak kabul edilmez.
• Üniversite bünyesinde yer almayan kullanıcılar bilgi kaynaklarını ödünç alamazlar; ancak kütüphane içerisinde yararlanabilirler.
• Ödünç-iade iş akış şeması ektedir. İnceleyebilirsiniz.

Üniversitedeki eğitim-öğretimi desteklemek ve araştırmalara bilgi kaynağı sağlamak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını desteklemek üzere basılı ve elektronik yayınların planlanması; satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır. Koleksiyon geliştirme çalışmaları uzman kütüphaneci tarafından gerçekleştirilir.

Amaç

Bu talimat Kütüphanelerarası İşbirliği, ILL (Inter Library Loan) ARUCAD kütüphanesi’nde bulunmayan kitap/makalelerin, Türkiye’deki ve KKTC’deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın izleyeceği yöntemi ve uygulamaları gereken kuralları kapsar.

Sorumluluk

Bu talimatın uygulanmasından Rektör Yardımcılığı ve uygulamaktan sorumlu kütüphaneci sorumludur.

Uygulama

 • Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilirler.
 • Başvurular @arucad.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresi ile yapılır.
 • İstekte bulunan kullanıcılarımızın telefon numaralarını ILL Formunda mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.
 • ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür (aynı anda en fazla kaç kitabın ne kadar süreyle ödünç alınabileceği)
 • Dergiler, danışma kaynakları, tezler, reserve birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler geçersiz sayılır.
 • ILL yoluyla ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Kütüphanemize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları Kütüphanemizden teslim alabilirler. ILL kapsamında ödenen tüm fotokopi ve kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.
 • Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az dört gün önce Kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.
 • Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 • Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın, ILL Formu’nu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurmaları ve library@arucad.edu.tr e mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Açıklamalar

 • Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.
 • İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 • ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önem arz etmektedir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.
 1. Kütüphane çalışma saatleri nedir?

ARUCAD Kütüphane Üniversitede uygulanan mesai saatlerine göre hizmet verir. Üniversite yönetimi ARUCAD Kütüphane çalışma saatlerini gerek görmesi halinde idari tatil günleri de dahil olmak üzere hizmet verecek şekilde yeniden düzenleyebilir.

Kütüphanemiz hafta içi 08.30-20.00 hafta sonu Cumartesi 9.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sınav haftalarında ise bu süre değişiklik göstermektedir. Duyuru kısmını takip edin.

 1. Kütüphaneden kimler yararlanabilir?

Kütüphanemizi Üniversitenin öğretim kadrosu, idari ve emekli personeli, öğrencileri ve mezunları ile dış kullanıcılar (diğer üniversitelerin mensupları ve diğer araştırmacılar) kütüphanemizden yararlanabilirler.

 1. Kütüphane kullanıcı hesabımı nasıl temin edebilirim?

ARUCAD kütüphanesi yeni kayıt yapan tüm öğrencilerin hesaplarını açmaktadır.

 1. Kütüphaneye yiyecek, içecek getirebilir miyim? Eşyalarımı bırakabilir miyim?

Kütüphanemize yiyecek,içecek getirmek yasaktır. Kütüphanemizde bırakılan ve unutulan hiç bir eşyadan kütüphanemiz sorumlu değildir.

 1. Kütüphanede kullanabileceğim bilgisayar var mı?

Kütüphanemizde 34 adet  bilgisayar ( 12 Mac ve 16 Microsoft Workstation) kullanıcılarımızın kullanımına sunulmuştur.

 1. Kütüphane koleksiyonunun içeriğini nasıl görebilirim? Kaynaklara nasıl ulaşabilirim?

Kütüphanemizin web sayfasında bulunan arama moturu kısmına aradığınız kaynağın başlık, yazar, ISBN, konu gibi kelimeleri girerek mevcut koleksiyona erişebilirsiniz.

 1. Raf düzeni nasıldır? Kitaplar Raflara neye göre yerleştiriliyor?

Kütüphanemizde kullanılan Konusal Yerleştirme Sistemine (Library of Congress Sınıflama Sistemi) göre sınıflandırılmış ve yerleştirilmiş olup açık raf sistemi ile okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.

 1. Kütüphaneden kitap ödünç alabilir miyim?

Kütüphanemizden yayınları/materyalleri ödünç alırken üniversite kimlik kartı ya da öğrenci belgesi göstererek ödünç alabilirsiniz. Başka bir üyenin kimlik kartıyla ödünç alımı, süre uzatımı vb. işlem yapılamaz.

 1. Kaç kitap ödünç alma hakkım var?

ARUCAD kütüphanesinin aşağıda belirlemiş olduğu kategorilerde kitap adet ve gün sayısına göre kitap ödünç alabilirsiniz.

Kullanıcı Türü Kitap Sayısı Ödünç Alma Süresi
Akademik Personel

6

30 Gün

Yüksek Lisans Öğrencileri

4

30 Gün

 Lisans/Ön Lisans Öğrencileri

2

15 Gün

İdari Personel

2

30 Gün

 1. Kitabımın süresini uzatabiliyor muyum?

 Kütüphane hesabınızla veya ARUCAD kütüphanesine gelerek kütüphane görevlilerinin yardımıyla kitap sürenizi uzatabilirsiniz.

 

 1. Ödünç aldığım materyalin kaybolması ya da zarar görmesi durumunda ne yapmalıyım?

ARUCAD Kullanıcısı kötü kullanım sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı karşılamakla yükümlüdür. Yıpranma ve hasar sonucu kullanılamaz hale gelen yayın hakkında ARUCAD kütüphanesi işlem yapmaktadır.

 1. Ödünç aldığım materyali kütüphaneye getirmediğim takdirde bir ceza uygulanır mı?

ARUCAD kullanıcısı ödünç aldığı materyali belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdür. Geciken materyalin ceza miktarını kütüphaneden teyit etmelidir.

 1. Kütüphanede olmasını istediğim yayını nasıl talep ederim?

ARUCAD kütüphane hesabınızda bulunan satın alma teklifleri sekmesinden (eser istek) kütüphanemizde görmek istediğiniz kaynakları yazabilirsiniz. Kaynak durumunu yine aynı şekilde oradan takip edebilirsiniz.

 1. Süreli yayınlara nasıl erişebilirim? Ödünç alabilir miyim?

ARUCAD kütüphanesinde bulunan süreli yayınlar köşesinde erişebilirsiniz. Süreli yayınlar yalnızca kütüphane içerisinde kullanılabilir.

 1. Kütüphanenin veri tabanlarına nasıl erişebilirim?

Kütüphanemizin web sayfasında bulunan elektronik veri tabanı arama motorunda aradığınız kaynağın başlık, yazar, ISBN, konu  veya veri tabanlarının ismini girerek veri tabanlarına erişebilirsiniz.

 1. Veri tabanlarına kampüs dışından erişebilir miyim?

Veri tabanlarımıza yalnızca kampüs içi erişimle ulaşabilirsiniz.

 1. Referans ve rezerv kaynaklardan yararlanabilir miyim?

Ansiklopedi, sözlük, kılavuz, almanak gibi referans kaynaklar ödünç verilmez yalnızca kütüphane içerisinde kullanılabilir. Rezerv kaynaklar Öğretim üyelerinin önerdiği ve kütüphanenin sahip olduğu basılı ve elektronik yayınlarıdır bu yayınlar öğretim üyelerine ders materyali olarak ödünç verilir. Öğrencilerimiz ise 1 saatlik ödünç alma ya da kütüphane içerisinde kullanımına izin verilir.

 1. Fotokopi hizmeti var mı?

Kütüphanemizde fotokopi hizmeti bulunmaktadır. Öğrenci bilgileriyle kullanılabilir.

 1. Fotokopi Hizmetini kullanmam için bilgileri nereden bulabilirim?

Bunun için öğrenci işlerinin sağladığı öğrenci kartını alarak okulumuzda bulunan IT ofisinden görevlinin yardımıyla printer şifresi ile muhasebe biriminden kartınıza bakiye yükleyerek kullanabilirsiniz.

 1. Çalışma odalarından nasıl yararlanabilirim?

Kütüphane görevlimizin yardımıyla ya da web sayfamızda bulunan çalışma odaları sekmesinden oda rezerve edebilirsiniz.

 1. Kütüphanemizde internet var mı?

Kütüphanemizde kullanıcılarımızın yararlanacağı internet ağları mevcuttur.

 1. Dışardan kullanıcı kitap ödünç alabilir mi?

Dış kullanıcılarımız kütüphane içerisinde bulunan tüm kaynakları yalnızca kütüphane içerisinde kullanabilir, kitap ödünç alamaz.

 

Personel Adı Görevi E-Mail Adresi Dahili Numarası
Ayten Kahraman Kütüphane Sorumlusu ayten.kahraman@arucad.edu.tr 1108
Yakup Şen Kütüphane Personeli yakup.sen@arucad.edu.tr 1109
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş