1Editedbw
Sanat Fakültesi

Film Tasarımı ve Yönetimi

Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, çok boyutlu ve değişken yaratım sürecini yenilikçi bir bakış açısıyla ele alacak şekilde tasarlanmıştır.

Teorinin yanında uygulamanın önemi her aşamada göz önünde bulundurularak sinema üretim süreçlerinde deneyim sahibi akademisyenlerin yanı sıra deneyimli sinemacıların da etkinliklere, festivallere, yarışmalara, sempozyum ve konuşmalara ve öğrenci yapıtlarının değerlendirme jürilerine katılımlarıyla, öğrencilerin sinema alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilişkin başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, program Kıbrıs’ın tarihinin ve zengin kültürel mirasının derlenmesi, kayıt altına alınması, estetik ve etik kaygılarla sanat yapıtlarına dönüştürülmesi amacından hareketle toplumsal ve kültürel ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazırlanmıştır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş